GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start arrow Walne Zebranie Partnerów
Walne Zebranie Partnerów PDF Drukuj
16.10.2009.

W skład Walnego Zebrania Partnerów zwanego dalej Walnym Zebraniem wchodzą wszystkie osoby i podmioty, które są Partnerami w rozumieniu § 2 ust. 4 Statutu. Walne Zebranie zwołuje przewodniczący Rady. O zwołanie Walnego Zebrania może wystąpić prezes Zarządu. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na dwa lata. Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  • określenie ilości członków Rady Programowej;
  • wybór i odwołanie członków Rady Programowej przy uwzględnieniu reprezentatywności w odniesieniu do partnerów Fundacji;
  • opiniowanie wieloletnich programów działania Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020