GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start arrow Rada
Rada Fundacji PDF Drukuj
16.10.2009.

Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, opiniującym, określającym ogólne kierunki działania Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

 

Skład Rady:

 1. Łukasik Władysław – przewodniczący Rady Fundacji
 2. Wróbel Monika - zastępca przewodniczącego
 3. Paradowska Barbara – sekretarz
 4. Chodubski Krzysztof
 5. Kawski Franciszek
 6. Kowalkowska Halina
 7. Kujaczyńska Katarzyna
 8. Lutostańska Gabriela
 9. Maj Ireneusz
 10. Skonieczka Marcin
 11. Szarowski Stanisław
 12. Szpringiel Henryk
 13. Szymanowicz Ewa
 14. Tomasik Mirosława
 15. Trzepałkowska Elżbieta
 16. Witkowski Jan
 17. Wrzesińska Katarzyna
 18. Zdziebłowski Marcin
 19. Zieliński Krzysztof

 

Do zadań Rady należy:

 • uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków działania Fundacji;
 • sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji;
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji;
 • uchwalenie  Lokalnej  Strategii Rozwoju opracowanej przez Zarząd;
 • uchwalenie regulaminu o którym mowa w § 2 ust. 10 i akceptowanie wniosków o przyjęcie nowych Partnerów  do Fundacji;
 • opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd;
 • opiniowanie przedkładanego przez Zarząd planu finansowego na dany rok;
 • zatwierdzenie Regulaminu organizacyjnego Rady Programowej.

 

 

 

 

 


 

 

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020