GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start arrow Zarząd
Zarząd Fundacji PDF Drukuj
22.10.2012.

Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz, a w szczególności:

 • wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 • opracowywanie Lokalnej  Strategii Rozwoju;
 • przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie odrębnych przepisów;
 • uchwalenie regulaminu Biura Fundacji;
 • zatrudnianie pracowników Biura Fundacji;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.

 

 Skład Zarządu:

 1. Wilczyński Zenon (Prezes) – sektor społeczny - gmina Wąbrzeźno
 2. Mariusz Bartosik (Wiceprezes) – sektor publiczny - gmina Płużnica
 3. Maria Zalewska (Sekretarz) – sektor społeczny – gmina Wąbrzeźno 
 4. Szablewska Jolanta (Członek) – sektor publiczny – gmina Wąbrzeźno
 5. Elżbieta Wiśniewska (Członek) – sektor społeczny – gmina Płużnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020