GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start
E-consulting - LSR
02.11.2015.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom umożliwiamy Państwu włączenie się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju za pośrednictwem Internetu.
Jeżeli chcieliby się Państwo podzielić z nami swoimi uwagami czy spostrzeżeniami lub też zaproponować uwzględnienie w strategii działań o skonkretyzowanym charakterze, zachęcamy do skorzystania z adresu e-mail: konsutlacje.lsr@lgdwieczno.pl

Jeżeli kierunek rozwoju Twojego regionu nie jest Ci obojętny, pamiętaj, że masz wpływ na swoje otoczenie - decyduj o rozwoju miejscowości, gminy, regionu!!!

Jednocześnie przypominamy, że w każdy wtorek w godzinach 9.00-13.00 oraz w środy w godzinach 11.00-13.00 mogą Państwo w naszym biurze włączyć się w proces konsultacji Strategii osobiście.
 
Strategia rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno
20.09.2015.

 Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO (LGD) od lipca rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju obszaru gmin wiejskich Dębowa Łąka, Książki, i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźno.
Strategia jest opracowywana z szerokim zaangażowaniem mieszkańców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD będzie dysponowała środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru; w tym m.in. premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju mikro i małych firm oraz przetwórstwa, rewitalizację przestrzeni publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego, mieszkańców oraz władz samorządowych do włączenia się w przygotowanie strategii.

Spotkanie konsultacyjne odbywać się będą według następującego harmonogramu:
  - Miasto Wąbrzeźno, 08 października 2015r., godz. 16.00, Urząd Miasta Wąbrzeźno;
  - Gmina Wąbrzeźno, 16 września 2015r., godz. 16.00, Budynek Obsługi Turystycznej w Przydworzu;
  - Gmina Książki, 22 września 2015r., godz. 16.00, Gminny Ośrodek Kultury w Książkach;
  - Gmina Dębowa Łąka, 23 września 2015r., godz. 16.00, Urząd Gminy w Dębowej Łące.

Spotkania poświęcone będą następujących zagadnieniom:
1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach inicjatywy Leader dla PROW na lata 2014-2020;
2. Efektywność wdrożenia LSR przez Fundację Lokalna Grupa Działania Wieczno w odniesieniu do procesu budowy i realizacji nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność;
3. Konsultacje społeczne - Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska:
a) Analiza SWOT;
b) Ukierunkowanie strategii i podział środków na jej realizację;
c) Identyfikacja grup docelowych strategii.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
Największy Ogólnopolski Konkurs Dożynkowy
02.09.2015.

  Rusza największy ogólnopolski konkurs dożynkowy
„ZBIERZCIE KŁOSY NA WIENIEC!”

W związku z wszechobecnym świętowaniem dożynek przez Koła Gospodyń Wiejskich w całym kraju - ogólnopolski portal mojeKGW.pl ogłosił wielki konkurs na wyjątkowy wieniec dożynkowy – „Zbierzcie kłosy na wieniec!” Autorzy zwycięskiego wieńca odwiedzą Grób św. Jana Pawła II w Watykanie! 17 sierpnia ruszyło zbieranie zgłoszeń konkursowych na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, przez ogólnopolski portal mojeKGW.pl. Tym razem to użytkownicy portalu, czyli członkowie KGW, KR i stowarzyszeń z całej Polski będą mogli wybrać ten jedyny, zwycięski wieniec w etapie ogólnopolskim – mówi Paulina Boruń, redaktor mojeKGW.pl. Łącznie organizatorzy przygotowują ponad 100 nagród, które będą czekały na zwycięzców i wyróżnionych.
Życzymy miłej zabawy i zapraszamy do poznania szczegółów na stronie

www.mojekgw.plMagdalena Sałata

 
Plan Włączenia Społeczności
28.08.2015.
 Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która realizowana będzie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, oparte będzie na przygotowaniu LSR przez społeczność lokalną. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na obszarze planowanym do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.
Na obszarze każdej z gmin planowanych do objęcia LSR Stowarzyszenia Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odbędzie się po jednym spotkaniu, które poświęcone będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów, jakim powinna zostać ukierunkowana LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR i identyfikacji grup docelowych strategii. Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez składanie propozycji do analizy SWOT, a także celów LSR.

Czytaj całość…
 
Konsultacje społeczne
06.08.2015.
Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO przystępując do nowego okresu programowania na lata 2014-2020 zaprasza mieszkańców: Gmin Dębowa Łąka, Książki i Wąbrzeźno oraz Miasta Wąbrzeźna do włączenia się w przygotowanie LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
W ramach planowanej strategii wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:
  - Rozwój przedsiębiorczości społecznej;
  - Rewitalizacja miejscowości;
  - Integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem;
  - Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna;
  - Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
  - Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji;
  - Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu;
  - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
  - Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Czytaj całość…
 
Punkt konsultacyjny
06.08.2015.
Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO informuje, że obsługę mieszkańców gmin: Dębowa Łąka, Książki, Wąbrzeźno oraz Miasto Wąbrzeźno, dla celów przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zapewnia Biuro Fundacji w dniach:
  - wtorek w godzinach 9.00 – 13.00;
  - środa w godzinach 11.00 – 15.00.


Jeżeli masz pomysły, propozycje – przyjdź do Nas lub prześlij swoje uwagi na adres e-mail: fundacja@lgdwieczno.pl, podając swoje dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu. Informacje uzyskane od Państwa wykorzystamy do wytyczenia kierunków działania LGD w nowym okresie programowania.
Będziemy wdzięczni za wyrażanie swojej opinii, a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Pamiętaj - Twój głos też jest ważny!!!

Biuro Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO:
ul. Mickiewicza 12
87-200 Wąbrzeźno
tel./fax 56 687 75 35

 
Nowa Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
21.07.2015.

Z początkiem lipca rozpoczął się okres programowania 2014-2020 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 – LEADER, a tym samym przygotowania i wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy gmin: Wąbrzeźno, Dębowa Łąka i Książki oraz miasta Wąbrzeźno - czyli gmin objętych nową Strategią Rozwoju - mieli czynny wpływ na ukierunkowanie Strategii i przeznaczenie środków pochodzących ze środków Funduszy Unijnych na wdrażanie tej Strategii.
Chcąc zrozumieć Państwa potrzeby i oczekiwania zachęcamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników jak również osoby z tzw. grup defaworyzowanych do aktywnego uczestnictwa w planowanych na wrzesień konsultacjach społecznych.
Jeżeli kierunek rozwoju Twojego regionu nie jest Ci obojętny, pamiętaj, że

 
MASZ WPŁYW NA SWOJE OTOCZENIE – DECYDUJ O ROZWOJU
MIEJSCOWOŚCI, GMINY, REGIONU!

 
W Wiosce Górniczej
12.05.2015.

29 kwietnia 2015 roku Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno zorganizowała wyjazd studyjny do Wioski Górniczej (Piła, gm. Gostycyn) w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie umiejętności i aktywizacja. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (tutaj).

 
Informacja
22.04.2015.

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania Wieczno organizuje wyjazd studyjny do Wioski Górniczej. 
Autokar dla osób zakwalifikowanych do udziału w wizycie:

1. Dębowa Łąka, Urząd Gminy, godz. 7.30;
2. Książki, Urząd Gminy, godz. 7.40;
3. Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, Urząd Gminy, 8.00;
4. Nowa Wieś Królewska, Ośrodek Zdrowia, godz. 8.20;
5. Mgowo, przystanek PKS, 8.25.

 
Aktualizacja dokumentów
17.04.2015.
Informujemy, że w zakładce dokumenty do pobrania opublikowaliśmy zaktualizowaną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sprawozdania z działalności Fundacji za 2014 rok.  
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 479

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020