GMINY:


Dębowa Łąka
Książki
Wąbrzeźno
Miasto Wąbrzeźno


Plan Włączenia Społeczności:


PARTNERZY:


Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Mechanizm Finansowy EOG
Norweski Mechanizm Finansowy
Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Menu główne

Start
Mapa serwisu

Sieć współpracy

Sieć LGD

Start
Wizyta w Debrznie
08.03.2007.
Czterech wójtów i dwóch burmistrzów wzieło udział w wizycie studyjnej organizowanej przez Lokalną Grupę Działania Wieczno. Jej celem było zaprezentowanie działalności Społecznego Porozumienia Naszyjnik Północy z Debrzna.

Tamtejsza grupa partnerska ma duże doświadczenie. Chcemy podpatrzeć jak wygląda wzorcowa współpraca między samorządem lokalnym, sektorem pozarządowym i sektorem gospodarczym - mówi Marcin Skonieczka z LGD Wieczno.

Wyjazd organizowany został w ramach realizacji II Schematu Pilotażowego Programu Leader+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wizyta odbyła się w dniach 6-7 marca. Wzieło w niej udział dwadzieścia osób z terenu dziewięciu gmin. Z wójtami i burmistrzami pojechali również przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad gmin i kilku przedsiębiorców.

Zaczeliśmy od współpracy gmin Płużnica i Wąbrzeźno. Teraz chcemy rozszerzyć nasze partnerstwo o gminy Dębowa Ň?ąka, Gruta, Książki, Ň?asin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno i Świecie nad Osą - dodaje Marcin Skonieczka.
 
Staregia w Książkach
01.03.2007.
W dniu dzisiejszym w Książkach odbyły się warsztaty dla przedstawicieli sektorów pozarządowego, samorządowego i gospodarczego. Uczestniczyło w nich 39 osób. Omówione zostały założenia programu Leader + oraz dokonana została diagnoza obszaru w zakresie problemów i potrzeb środowiska lokalnego gminy Książki. Warsztaty są elementem pracy nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju poszerzonego obszaru partnerstwa na lata 2007-2013. Spotkanie prowadziła Mirosława Tomasik - prezes LGD Wieczno, animator partnerstw lokalnych.
 
Szkolenie z agroturystyki
25.01.2007.

W marcu odbędzie się bezpłatne szkolenie z agroturystyki dla osób, które chciałyby rozpocząć tego typu działalność. Na warsztaty zapraszamy szczególnie rolników. Odbędą się dwa, trzydziestogodzinne szkolenia - w Płużnicy w terminie od 12 do 20 marca 2007 r. oraz w Wąbrzeźnie w terminie od 21 do 27 marca 2007 r. Ostatni dzień warsztatów przeznaczony zostanie na wyjazd do dwóch gospodarstw agroturystycznych. Osoby uczestniczące w szkoleniu będą miały możliwość uczestniczenia w zagranicznym wyjeździe szkoleniowym w późniejszym okresie. Wyjazd zagraniczny finansowany będzie także ze środków Programu.W celu uzyskania dodatkowych informacje lub zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 056 688 75 20. Link do szczegółowego programu oraz link do harmonogramu szkolenia.

 
Rusza Leader!
23.01.2007.
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Wieczno” rozpoczyna realizację projektu „LGD Wieczno - Konkurencyjność przez innowacje”. Umowa o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu Leader+ podpisana została 23 stycznia 2007 r. Celem projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej z terenu gminy Płużnica i Wąbrzeźno.

Przewidziane są następujące działania: szkolenia - agroturystyka, rękodzieło, produkt lokalny i tradycyjny, przedsiębiorczość, język angielski, szkoła marzeń – zajęcia pozalekcyjne w szkołach, szkoła liderów młodzieżowych, kursy przewodników, tele-praca, szkolenia personelu LGD; analizy i ekspertyzy - plan zagospodarowania jezior, plan rozwoju turystyki, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, plan rozbudowy ośrodka w Orłowie; informacje - doradztwo i seminaria na temat środków UE dla rolników i przedsiębiorców, konferencja dziedzictwo kulturowe, seminarium dotyczące pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe, seminarium odnawialne źródła energii, seminarium programy młodzieżowe; promocja – sześć festynów gminnych i dziesięć festynów w poszczególnych wsiach, konkursy, film promocyjny, promocja regionu i marki Wieczno; współpraca - wizyty studyjne i robocze w kraju i za granicę, w tym wyjazdy rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Terminy poszczególnych działań i ogłoszenia o naborze uczestników zamieszczane będą na stronie internetowej www.lgdwieczno.pl oraz w bezpłatnym biuletynie, który będzie dostarczany do wszystkich gospodarstw domowych z terenu dwóch gmin. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do lutego 2008 roku. Na ten cel fundacja Lokalna Grupa Działania „Wieczno” otrzymała dofinansowanie w wysokości 750 000 zł. Biuro Fundacji mieści się w Płużnicy w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica.
 
Podstawy języka angielskiego
04.01.2007.

W połowie stycznia rozpoczną się zajęcia języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin Płużnica i Wąbrzeźno. Weźmie w nich udział 15 osób. Czterdziestogodzinny kurs ma na celu zwiększenie umiejętności porozumiewania się uczestników w języku angielskim. Zainteresowanych prosimy o kontakt - tel. 056 688 75 20. W drugim kwartale 2007 r. przeprowadzona zostanie druga edycja kursu, na bardziej zaawansowanym poziomie.

 
Aktywizacja społeczności lokalnej
11.12.2006.
Projekt Lokalnej Grupy Działania „Wieczno” uzyskał dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Leader+. Jego realizacja zacznie się prawdopodobnie w styczniu 2007 roku, po podpisaniu umowy z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa. Projekt będzie realizowany na terenie gmin Płużnica i Wąbrzeźno. Przewidziane są następujące działania: szkolenia - agroturystyka, rękodzieło, produkt lokalny i tradycyjny, przedsiębiorczość, język angielski, szkoła marzeń, szkoła liderów, kursy przewodników, tele-praca, szkolenia personelu LGD; analizy i ekspertyzy - plan zagospodarowania jezior, plan rozwoju turystyki, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu; informacje - doradztwo i seminaria na temat środków UE dla rolników i przedsiębiorców, konferencja dziedzictwo kulturowe, seminarium dotyczące pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe, seminarium odnawialne źródła energii, seminarium programy młodzieżowe; promocja sześć festynów gminnych i dziesięć festynów w poszczególnych wsiach, konkursy, film promocyjny, promocja regionu i marki Wieczno; współpraca - wizyty studyjne i robocze w kraju i za granicę, w tym wyjazdy rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do marca 2008 roku. Na ten cel fundacja Lokalna Grupa Działania „Wieczno” otrzyma dofinansowanie w wysokości 750 000 zł. Zarząd Fundacji serdecznie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane poszczególnymi działaniami. Część z nich może zostać zlecona innym organizacjom pozarządowym, radom sołeckim, kołom gospodyń wiejskich, szkołom czy też Ochotniczym Strażom Pożarnym.
 
Szkoleniowy grant
11.12.2006.

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO otrzymała dofinansowanie z Programu Agrolinia Fundacji Fundusz Współpracy na projekt pt. Razem w partnerstwie - Aktywizacja społeczności gmin.

Celem realizacji projektu było przeprowadzenie działań informacyjno-szkolenowych w celu promocji programu LEADER, aktywizacji mieszkańców gmin Dębowa Ň?ąka, Książki, Radzyń Chełmiński i Płużnica oraz powiększenia obszaru działania partnerstwa Lokalna Grupa działania WIECZNO.

 
Wyjazd studyjny dla LGD
05.12.2006.
Departament Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego organizuje w dniach 11-12 grudnia 2006 r wyjazd studyjny do województwa pomorskiego dla Lokalnych Grup Działania województwa kujawsko -pomorskiego.
Wyjazd ma na celu wymianę doświadczeń oraz promocję najlepszych praktyk aktywizacji ludności wiejskich pomiędzy LGD w/w województw.
W programie przewidziano między innymi: wyjazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (Najdłuższa Deska Świata, Dom Sybiraka, Kaplica Jedności Narodowej, Muzeum Ciesielnictwa), spotkanie i oglądanie projektów Odnowy Wsi w Kościerzynie oraz spotkanie z przedstawicielami LGD w Stężycy oraz Debrznie a także wizyta na fermie łosi.
 
II Schemat Leadera

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pt. ,,LGD WIECZNO - Konkurencyjność przez innowacje" w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+ Sektorowy Program Operacyjny ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

 
«« start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 nast. » koniec »»

Pozycje :: 471 - 479 z 479

  

Portal funkcjonuje w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020