#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 20 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

checklistInformujemy, że zakończone zostały prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Aktualizacja kryteriów wynikała z konieczności doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji oraz zmian liczby punktów przewidzianych dla poszczególnych kryteriów, natomiast w żaden sposób nie spowodowała uchylenia dotychczas obowiązujących kryteriów i zastąpienia ich nowymi.

Poszczególne zmiany dotyczyły:
Liczby punktów przewidzianych dla kryteriów w ramach przedsięwzięcia Rozwój przedsiębiorstw:
- Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – zwiększono wagę punktową kryterium: punktowane są operacje zakładające wygenerowanie więcej miejsc pracy niż wymagane minimum (1 etat);
- Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych - zmniejszono wagę punktową kryterium, a kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i/lub oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grup defaworyzowanych.
- Charakter rozwijanej działalności - zmniejszono wagę punktową kryterium;
- Ochrona środowiska lub klimatu – uszczegółowiono sposób przyznania punktów;
- Wnioskowana kwota wsparcia – zwiększono wagę punktową kryterium: preferowane są operacje o mniejszej kwocie pomocy (do 100.000,00 zł), operacje o wartości powyżej 200.000,00 zł nie są punktowane;
- Fiszka projektowa – zmniejszono wagę punktową kryterium;
- Doradztwo Biura LGD - zmniejszono wagę punktową kryterium.


Kryterium Ochrona środowiska lub klimatu w ramach wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania 19.2. otrzymało brzmienie: Wniosek otrzyma maksimum punktowe, jeżeli planowana do realizacji operacja:
- przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu i/lub
- wnioskodawca załączył dokumenty to potwierdzające (atesty, certyfikaty, zaświadczenia i inne oficjalne dokumenty wydane przez upoważnione podmioty).

W załączeniu – lokalne kryteria wyboru po zmianach.

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

RODO

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Niebawem warsztaty ...

27 lutego, w Wąbrzeskim Domu Kultury, odbędą się ...

Szkolenie „Social media ...

W dniu 12 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło ...

Z myślą o osobach ...

Aktywny i zaradny niepełnosprawny - taki tytuł ...

Walne obradowało

6 lutego br. odbyło się posiedzenie Walnego ...

Scroll to top

logo 2