Dzisiaj jest: 24 Maj 2018    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

checklistInformujemy, że zakończone zostały prace nad aktualizacją lokalnych kryteriów wyboru przewidzianych dla operacji realizowanych w ramach PROW 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Aktualizacja kryteriów wynikała z konieczności doprecyzowania kryteriów, sposobu ich weryfikacji oraz zmian liczby punktów przewidzianych dla poszczególnych kryteriów, natomiast w żaden sposób nie spowodowała uchylenia dotychczas obowiązujących kryteriów i zastąpienia ich nowymi.

Poszczególne zmiany dotyczyły:
Liczby punktów przewidzianych dla kryteriów w ramach przedsięwzięcia Rozwój przedsiębiorstw:
- Liczba nowoutworzonych miejsc pracy – zwiększono wagę punktową kryterium: punktowane są operacje zakładające wygenerowanie więcej miejsc pracy niż wymagane minimum (1 etat);
- Zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych - zmniejszono wagę punktową kryterium, a kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie pomocy i/lub oświadczenia wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grup defaworyzowanych.
- Charakter rozwijanej działalności - zmniejszono wagę punktową kryterium;
- Ochrona środowiska lub klimatu – uszczegółowiono sposób przyznania punktów;
- Wnioskowana kwota wsparcia – zwiększono wagę punktową kryterium: preferowane są operacje o mniejszej kwocie pomocy (do 100.000,00 zł), operacje o wartości powyżej 200.000,00 zł nie są punktowane;
- Fiszka projektowa – zmniejszono wagę punktową kryterium;
- Doradztwo Biura LGD - zmniejszono wagę punktową kryterium.


Kryterium Ochrona środowiska lub klimatu w ramach wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania 19.2. otrzymało brzmienie: Wniosek otrzyma maksimum punktowe, jeżeli planowana do realizacji operacja:
- przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu i/lub
- wnioskodawca załączył dokumenty to potwierdzające (atesty, certyfikaty, zaświadczenia i inne oficjalne dokumenty wydane przez upoważnione podmioty).

W załączeniu – lokalne kryteria wyboru po zmianach.

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Wnioski o p. pomocy

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Odwiedź nas na Facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Mobilne Biuro LGD

15 maja 2018 r. pracownicy Biura LGD Ziemia ...

Konsultujemy zmiany w ...

Informujemy, że trwają prace nad aktualizacją ...

Konkurs nr 4/2018 ...

...

Konkurs nr 3/2018 ...

...

Scroll to top

logo 2