Drukuj
 

klepsydryMijający 2017 r. to wiele wydarzeń związanych z działalnością Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Poniżej prezentujemy kalendarium najważniejszych działań realizowanych przez LGD.

I. LGD Ziemia w dniu 27 stycznia zorganizowała w Wąbrzeskim Domu Kultury szkolenie dla beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska z zakresu dostosowania infrastruktury kulturalnej do potrzeb lokalnych, udostępnienia komunikacyjnego obiektów użyteczności publicznej i dostosowania infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki, czyli przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

II. 14 lutego do Wąbrzeźna zawitał Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich funkcjonujący w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Organizatorem spotkania był Lokalny Punkt Informacyjny w Grudziądzu i było to pierwsze spotkanie z cyklu bezpłatnych konsultacji dot. możliwości pozyskania środków unijnych w naszym województwie. Jednym z prelegentów był przedstawiciel LGD Ziemia Wąbrzeska.

III. W dniach od 23 marca do 10 kwietnia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zorganizowała warsztaty artystyczne o tematyce wielkanocnej – zdobienie jajka metodą decoupage. Łącznie odbyło się dziesięć warsztatów, które przeprowadzono na terenie gmin: Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno.

IV. Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska ogłosiła konkurs fotograficzny, wpisujący się w cykl działań „LGD w obiektywie”. Tym razem Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „LGD z zabytkiem w tle”.

V. „Laboratorium Ekologiczno-wędkarskie” to inicjatywa grupy nieformalnej, która występując pod patronatem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, otrzymała mikrodotację w ramach projektu „Inicjuj z FIO bis” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany był w okresie od 15 maja do 30 września br. i stanowił propozycję spędzenia wolnego czasu dla dzieci z Ryńska i okolic.

VI. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zostało włączone do grona Partnerów XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych, w ramach konkursu Dyplom z Marzeń.
W dniu 22 czerwca Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zorganizowała szkolenie pn. „Ekonomia społeczna to nie oksymoron”. Szkolenie miało charakter wizyty studyjnej do Spółdzielni Socjalnej "SPIŻARNIA KUJAWSKA" w Stawkach oraz Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu Dolnym i adresowane było do lokalnych liderów, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju tej społeczności.

VII. Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska z początkiem lipca ogłosiła pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy. W terminie 17-31.07.2017 r. wnioskodawcy z obszaru objętego strategią mogli składać wnioski w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz w zakresie inwestycji w infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną.

VIII. W dniu 30 sierpnia, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Komisja postanowiła udzielić 7 osobom rekomendacji do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych: 5 osobom na liście gwarantowanej oraz 2 osobom na liście rezerwowej. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych stypendyści otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 500 zł przez 10 miesięcy nauki na I roku studiów.

IX. Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska dokonała oceny pierwszych wniosków o przyznanie pomocy. W ramach podejmowania działalności gospodarczej wybranych została 13 wniosków na kwotę 780 000,00 zł. W zakresie rozwoju przedsiębiorstw wybrano 5 wniosków na kwotę dofinansowania 713 360,00 zł. W przypadku działań infrastrukturalnych w zakresie turystyki lub rekreacji wybrano 2 wnioski na kwotę dofinansowania w wysokości 929 214,00 zł.
W sobotę 16 września w Przydworzu LGD Ziemia Wąbrzeska była gospodarzem Pikniku LEADER. Już po raz 7 lokalne grupy działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego spotkały się na dorocznym pikniku. Jak co roku nie zabrakło stoisk promocyjnych LGD i regionalnych specjałów. Piknik LEADER jest projektem, który służy nie tylko aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, ale również ich integracji poprzez wspólną zabawę i wymianie doświadczeń w zakresie wdrażania strategii.

X. W dniach 2-3 października pracownicy Biura LGD Ziemia Wąbrzeska wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pt. Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Wyjazd szkoleniowy obejmował wizyty przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z naszego województwa w następujących miejscach: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi; Spółdzielnia Socjalna „Borowiacki Wigor” w Gostycynie; Zakład Aktywizacji Zawodowej w Tucholi, Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. - spółka non profit oraz Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.

XI. W dniu 3 listopada LGD Ziemia Wąbrzeska zorganizowała konferencję prasową podsumowującą efekty rekrutacji stypendystów do Programu Stypendiów Pomostowych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska jako jedna z sześciu nowych organizacji pozarządowych została włączona do ogólnopolskiego programu stypendialnego. W ramach programu studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w publicznych uczelniach krajowych. Dzięki stypendiom 5 osób zamieszkujących obszar działania LGD uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwszy rok studiów stacjonarnych.
W dniu 15 listopada w Wąbrzeskim Domu Kultury miał miejsce wernisaż wystawy zdjęć z serii LGD w obiektywie: „4 pory roku” oraz „LGD z zabytkiem w tle”.
Wystawa prezentowała prace osób nagrodzonych i wyróżnionych w naszych konkursach fotograficznych. Oficjalne otwarcie wystawy połączone zastało z uroczystością wręczenia nagród laureatom konkursu „LGD z zabytkiem w tle”.

XII. Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zorganizowała warsztaty kulinarne o tematyce świątecznej. Motywem przewodnim 10 zajęć było lepienie pierogów z kapustą i grzybami oraz gotowanie tradycyjnego barszczu wigilijnego z uszkami. Celem warsztatów było udoskonalanie umiejętności kulinarnych uczestników projektu oraz stworzenie platformy sprzyjającej wymianie doświadczeń i przepisów. Jednakże głównym zamierzeniem warsztatów jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycyjnych zwyczajów świątecznych.