#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 25 Sierpień 2019    |    Imieniny obchodzą: Luiza, Patrycja, Ludwik

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

przywitanie28 grudnia przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska podpisali w Urzędzie Marszałkowskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu grantowego „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2017 roku LGD Ziemia Wąbrzeska przeprowadziła pierwsze nabory wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. Łączna pula udostępnionych dotąd środków w ramach trzech naborów dla mieszkańców Wąbrzeźna oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk, a także przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego działających na tym obszarze, wyniosła 3 miliony złotych.

Planując kolejne nabory, w grudniu 2017 r. LGD Ziemia Wąbrzeska złożyła wniosek w zakresie dofinansowania projektu w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek LGD Ziemia został zatwierdzony, co umożliwia nabór wniosków o powierzenie grantów na łączną kwotę 1 720 000,00 zł. Środki te adresowane są na projekty zwiększające aktywność społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działań o charakterze środowiskowym, a także poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacje społeczną.

Jakie projekty mogą realizować organizacje pozarządowe i lokalne samorządy, które w znacznej mierze będą wnioskodawcami wniosków o powierzenie grantów?

W zaakceptowanym wniosku przewidziano różne projekty, służące ożywieniu społeczno-zawodowemu szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które mieszkają na obszarze objętym strategią. Po pierwsze są to projekty związane z utworzeniem klubów samopomocy i świetlic środowiskowych. Pula na realizację grantów w tym zakresie to 300 000,00 zł. Kolejnym działaniem jest utworzenie klubów pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa. Pula na te działania to 600 000,00 zł. Zaplanowano również utworzenie klubów młodzieżowych oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, na co przeznaczono 200 000,00 zł, oraz działania w zakresie usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z pulą 620 000,00 zł. Maksymalna wartość grantu to 150 000,00 zł w przypadku działań o charakterze społeczno-zawodowym oraz 50 000,00 zł w przypadku grantu o charakterze społecznym. Intensywność pomocy to maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.  

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

RODO

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Posiedzenie Rady ...

Informujemy, że 27 sierpnia 2019 r. odbędzie się ...

Zapraszamy na dożynki!

Już niebawem - w sobotę 24 sierpnia rolnicy z ...

Nabór wniosków za nami

W dniach 8-22 lipca prowadziliśmy nabór ...

5 000 na kulturalny grant

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz ...

Scroll to top

logo 2