#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 6 Grudzień 2019    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

przywitanie28 grudnia przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska podpisali w Urzędzie Marszałkowskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu grantowego „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2017 roku LGD Ziemia Wąbrzeska przeprowadziła pierwsze nabory wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. Łączna pula udostępnionych dotąd środków w ramach trzech naborów dla mieszkańców Wąbrzeźna oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk, a także przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego działających na tym obszarze, wyniosła 3 miliony złotych.

Planując kolejne nabory, w grudniu 2017 r. LGD Ziemia Wąbrzeska złożyła wniosek w zakresie dofinansowania projektu w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek LGD Ziemia został zatwierdzony, co umożliwia nabór wniosków o powierzenie grantów na łączną kwotę 1 720 000,00 zł. Środki te adresowane są na projekty zwiększające aktywność społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działań o charakterze środowiskowym, a także poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacje społeczną.

Jakie projekty mogą realizować organizacje pozarządowe i lokalne samorządy, które w znacznej mierze będą wnioskodawcami wniosków o powierzenie grantów?

W zaakceptowanym wniosku przewidziano różne projekty, służące ożywieniu społeczno-zawodowemu szczególnie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które mieszkają na obszarze objętym strategią. Po pierwsze są to projekty związane z utworzeniem klubów samopomocy i świetlic środowiskowych. Pula na realizację grantów w tym zakresie to 300 000,00 zł. Kolejnym działaniem jest utworzenie klubów pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa. Pula na te działania to 600 000,00 zł. Zaplanowano również utworzenie klubów młodzieżowych oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, na co przeznaczono 200 000,00 zł, oraz działania w zakresie usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z pulą 620 000,00 zł. Maksymalna wartość grantu to 150 000,00 zł w przypadku działań o charakterze społeczno-zawodowym oraz 50 000,00 zł w przypadku grantu o charakterze społecznym. Intensywność pomocy to maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych.  

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

RODO

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Tatar z gęsi

Nasze listopadowe spotkania kulinarne dobiegły ...

Listopad pod znakiem ...

W dniach od 18 listopada do 2 grudnia nasza ...

Skorzystaj z ...

Przypominamy naszym wnioskodawcom, że jednym z ...

Krupnik na gęsinie

Niebawem zakończymy realizację warsztatów ...

Scroll to top

logo 2