Drukuj
 

mlodzi w akcjiMłodzi w Akcji to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów grup młodzieżowych z instytucji oświatowych i organizacji edukacyjnych w całej Polsce. Program Młodzi w Akcji jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Banku Zachodniego WBK oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca się.

Udział w programie jest bezpłatny, a grupy projektowe, które wezmą w nim udział, mają do wyboru trzy ścieżki tematyczne:

1. Warsztaty przyszłościowe
Grupa projektowa przeprowadza diagnozę swojej miejscowości/okolicy i rozpoznaje potrzeby mieszkańców, miejsca wymagające zmiany. W kolejnym etapie działań grupa wybiera temat/problem wokół którego organizuje dyskusję z udziałem społeczności lokalnej. Rezultatem dyskusji będą wnioski, jakie zmiany w wybranym obszarze mieszkańcy rekomendują lokalnym władzom do wprowadzenia.

2. Taśmy przyszłości
Uczniowie i uczennice przeprowadzają lokalną diagnozę i pytają mieszkańców o to, które miejsca w okolicy są dla nich ważne/ciekawe/zaniedbane/zapomniane. Jakie wiążą się z tymi miejscami wspomnienia? Jak chcieliby by te miejsca wyglądały za 20 lat? Grupa uczniowska digitalizuje jak wyglądają te miejsca obecnie, np. wykonując dokumentację fotograficzną, filmową, dodając opisy na specjalnie utworzonym blogu, itp. Przygotowują również materiał o tym, jak te miejsca mogą wyglądać w przyszłości, np. robiąc fotomontaż, umieszczając fragmenty wypowiedzi mieszkańców, itp. Na koniec młodzież organizuje publiczną prezentację swoich działań, na którą zaprasza mieszkańców, władze, sojuszników.

3. Udostępnij to!
Młodzież wybiera ważny dla siebie i lokalnej społeczności cel charytatywny. Poznaje osobę/sprawę, którą chce wspomóc. Za pomocą internetowych narzędzi tworzy lokalną kampanię społeczną połączoną z działaniami w przestrzeni miasta (np. wywieszenie plakatów, kwesta). Ważnym elementem będzie również zbiórka pieniędzy na wyznaczony cel za pomocą jednej ze stron crowdfundingowych. O efektach zbiórki informują zaangażowane osoby podczas spotkania podsumowującego.

Szczegółowy zakres wsparcia dla opiekuna grupy, zakres zadań z tytułu uczestnictwa w projekcie i pozostałe informacje: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-programu-mlodzi-w-akcji
Rekrutacja trwa do 4 marca br. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny: https://mlodziwakcji.ceo.org.pl/rekrutacja