Drukuj
 

teamwork

6 lutego br. odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. W czasie obrad dokonano uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu uzupełnili:
- Wojciech Trzciński, który objął funkcję wiceprezesa Zarządu,
- Krzysztof Zieliński, który objął funkcję sekretarza Zarządu.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
- Wojciech Dombrowski,
- Krzysztof Guściora.


Ustalono również skład Rady Programowej, dla której ustalono liczbę 7 członków.

W związku ze zmianami w strukturach organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska pragniemy podziękować:
- Wojciechowi Berezie, dotychczasowemu wiceprezesowi Zarządu,
- Jerzemu Dutkiewiczowi, dotychczasowemu sekretarzowi Zarządu,
- Jolancie Szablewskiej, dotychczasowej członkini Komisji Rewizyjnej,
- Grażynie Cywińskiej, dotychczasowej członkini Komisji Rewizyjnej,
za zaangażowanie w rozwój naszej organizacji.