Drukuj
 

20190212 094247W dniu 12 lutego w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się szkolenie nt. mediów społecznościowych i ich wykorzystania w marketingu podmiotów ekonomii społecznej. Nie da się ukryć, że media społecznościowe pełnią coraz ważniejszą rolę w komunikacji. Dlatego też szkolenie miało na celu wskazanie korzyści z prowadzenia konta w takich mediach.
Poruszone zagadnienia w zakresie budowy wizerunku w mediach społecznościowych, potwierdzone najnowszymi badaniami, pozwalają twierdzić, że wykorzystanie takich serwisów społecznościowych jak Facebook, Twitter, Instagram czy Youtube pozwala dotrzeć do szerokiego grono odbiorców. Tym samym możliwa jest skuteczna promocja, jak i bieżąca informacja o prowadzonych działaniach.

Uczestnicy szkolenia - przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej: stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych, na zakończenie zgodnie potwierdzili, że udział w takich warsztatach pozwolił poznać dotąd nieznane aspekty wykorzystania psychologii, prowadzenia analizy otoczenia czy wykorzystania profilu na Facebooku pod kątem ustawień.
Co warte odnotowania - przeprowadzone szkolenie jest przykładem wykorzystania dostępnych zasobów. Nieodpłatnie udostępniona sala w Wąbrzeskim Domu Kultury, użyczony przez Gminę Ryńsk zestaw tabletów, a także wsparcie merytoryczne Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i prowadzenie szkolenia przez p. Igę Sypek pozwoliło zorganizować warsztat.  

20190212 094255  20190212 100851 
 IMG 20190212 094245  IMG 20190212 122057