Drukuj
 

graphJak już wcześniej informowaliśmy, nasza lokalna grupa działania może ubiegać się o dodatkowe 550 000,00 zł na wdrażanie strategii. Tzw. bonus może zostać wykorzystany na operacje w sektorze gospodarczym. Dlatego też w dniach 8-12 kwietnia uruchomiliśmy ankietę, aby poznać oczekiwania potencjalnych wnioskodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski wynikające z przesłanych 67 ankiet.

 

Na pytanie:
1. „Jaka forma wsparcia sektora gospodarczego powinna być realizowana w ramach dodatkowych środków pozyskanych na realizację lokalnej strategii rozwoju” udzielono następujących odpowiedzi:
- 80,6% ankietowanych wskazało dotacje dla starterów
- 16,4 ankietowanych wskazało dotacje na rozwój istniejących przedsiębiorstw

2. „Czy Pani/ Pana zdaniem kwota premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 60 tys. zł to dostateczna forma pomocy?” udzielono następujących odpowiedzi:

- 83,6% ankietowanych udzieliło odpowiedzi negatywnej
- 16,4% ankietowanych odpowiedziało twierdząco

3. „Jaka kwota premii Pani/ Pana zdaniem byłaby wystarczająca na podjęcie działalności gospodarczej?” udzielono następujących odpowiedzi:
- 60 tys. wskazało 13,4 % ankietowanych
- 70 tys. wskazało 9% ankietowanych
- 80 tys. wskazało 19,4% ankietowanych
- 90 tys. wskazało 31,3% ankietowanych
- 100 tys. wskazało 26,9% ankietowanych

4. „Czy Pani/ Pana zdaniem zobowiązania programowe stanowią barierę w procesie ubiegania się o dotację na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej?” udzielono następujących odpowiedzi:
- 67,2% ankietowanych udzieliło odpowiedzi pozytywnej
- 25,4% ankietowanych odpowiedziało negatywnie
- 7,5% nie udzieliło odpowiedzi

5. „Jakie formy wsparcia wnioskodawców na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej należy w Pani/ Pana opinii wzmocnić lub wprowadzić?” udzielono następujących odpowiedzi:
- 44,8% ankietowanych wskazało konsultacje indywidualne
- 32,8% ankietowanych wskazało szkolenia dla wnioskodawców
- 22,4% ankietowanych wskazało spotkania informacyjne

Raport