Drukuj
 

kulaOd 9.01.2020 r. rusza II nabór do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” i potrwa do 20.01.2020 r. Projekt skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz osób bezrobotnych pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1 000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi od 20 tygodnia życia (w przypadku klubu dziecięcego – 1 roku życia) do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 przez okres do 12 miesięcy w tym zaangażowanie 300 bezrobotnych w działania aktywizacyjne do 31.03.2021 r.

Cele szczegółowe:
1. refundacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
• refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku,
• refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym,
• refundacji kosztów wynagrodzenia niani,
• refundacji kosztów wynagrodzenia dziennego opiekuna;

Refundacja kosztów wynagrodzenia niani (w tym składek na ubezpieczenia społeczne niani, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki)

2. prowadzenie działań aktywizacyjnych i szkoleniowych wspierających proces powrotu na rynek pracy m.in.
• indywidualne doradztwo zawodowe,
• poradnictwo zawodowe,
• poradnictwo psychologiczne,
• pośrednictwo pracy,
• szkolenia zawodowe,
• staże,
• wsparcie specjalistów ds. aktywizacji.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. – 31.03.2021 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Biuro Projektu mieści się w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu, przy ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, Tel.: 501 604 167 lub 56 657 14 70, wew. 21 11 oraz w biurach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konopnickiej 13 - go Maja 40 C, 87-100 Toruń, tel. 56 611 89 51, 518 445 389, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 325 44 20, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
c) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34 A, 86-300 Grudziądz, tel. 56 696 87 00, 56 696 87 02, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, tel. 52 359 22 28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
e) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, tel. 54 423 23 00, 54 423 2319, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wszelkie informacje o rekrutacji i projekcie można uzyskać osobiście lub telefonicznie lub mailowo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, 501 604 167 lub 56 657 14 70, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Formularz rekrutacyjny można składać osobiście lub drogą pocztową ,przez ePuap, dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Kuriera w odpowiednich instytucjach, które są Partnerami realizującymi Projekt:
• Mieszkańcy Gminy Miasta Toruń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń;

• Mieszkańcy Gminy Miasta Bydgoszcz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, ul Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz;

• Mieszkańcy Gminy Miasta Grudziądz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Ludwika Waryńskiego 34a, 86-300 Grudziądz;

• Mieszkańcy powiatu inowrocławskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław;

• Mieszkańcy Gminy Miasta Włocławek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek;

• Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, nie będący klientami Partnerów projektu (MOPR w Toruniu, MOPR w Grudziądzu, MOPR Włocławek, MOPS Bydgoszcz oraz PCPR Inowrocław) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, 501 604 167 lub 56 657 14 70, wew. 21 11.

Ponadto dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariatach poniżej wskazanych instytucji, które następnie przekażą formularze do jednostki właściwej jaką jest dla mieszkańców tych powiatów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu:

• Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz;

• Mieszkańcy powiatu tucholskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola;

• Mieszkańcy powiatu rypińskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, ul. Warszawska 38 A, 87-500 Rypin;

• Mieszkańcy powiatu chełmińskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno;

• Mieszkańcy powiatu mogileńskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno;

• Mieszkańcy powiatu aleksandrowskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Władysława Sikorskiego 3, 87-720 Aleksandrów Kujawski;

• Mieszkańcy powiatu lipnowskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno;

• Mieszkańcy powiatu sępoleńskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim, ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork;

• Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, ul. J. G. Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń;

• Mieszkańcy powiatu brodnickiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy, ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica;

• Mieszkańcy powiatu włocławskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek;

• Mieszkańcy powiatu bydgoskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz;

• Mieszkańcy powiatu nakielskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło;

• Mieszkańcy powiatu radziejowskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów;

• Mieszkańcy powiatu świeckiego w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 A, 86-100 Świecie;

• Mieszkańcy powiatu toruńskiego w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń;

• Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno;

• Mieszkańcy powiatu żnińskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin.

Wszelkie informacje dotyczące naboru udzielane są w instytucjach realizujących projekt i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu pod adresami:
1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, tel. 56 657-14-60/70 wew. 21-11 lub 501 604 167
2. Na stronie internetowej: https://www.rops.torun.pl/1159-ii-nabor-do-projektu-aktywna-mama-aktywny-tata
3. Na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/aktywnamamaaktywnytata/