#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 26 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

wykresPrzypominamy, że 25 lutego odbędzie się warsztat refleksyjny umożliwiający analizę postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy agregowanie danych, które umożliwią nam obiektywną ocenę wdrażania LSR.
Dziś skoncentrujemy się nad poziomem kontraktacji i wypłaty środków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

EFRROW
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym. Do dnia 31.12.2019 r. w ramach 5 550 000,00 zł budżetu pochodzącego z tego funduszu zakontraktowano 4 583 542,86 zł, co stanowi blisko 83% środków. Poziom wypłat to 2 660 843,21 zł, czyli niecałe 48% udostępnionych środków.
W odniesieniu do przedsięwzięć adresowanych do sektora gospodarczego zakontraktowano 2 053 156,00 zł, co stanowi 67% środków. Odpowiednio wypłacono mikroprzedsiębiorcom 1 899,854,17 zł, czyli 62% udostępnionych środków.

RPO WK-P 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansuje Lokalną Strategię Rozwoju odpowiednio w kwocie 4 240 000,00 zł w przypadku działań związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (EFRR) oraz 1 720 000,00 zł w przypadku działań społecznych w zakresie projektów skierowanych do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem (EFS). Do końca 2019 r. w ramach rewitalizacji ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie do limitu 4 240 000,00 zł.
W przypadku działań społecznych zawarto umowy na łączną kwotę 336 860,00 zł, z czego 136 860,00 zł wypłacono.  

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

RODO

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

O współpracy w 2019 r. ...

Za kilka dni odbędzie się warsztat refleksyjny, w ...

2019 – jaki to był rok?

Przypominamy, że 25 lutego odbędzie się warsztat ...

Termin rozstrzygnięcia ...

Informujemy, że termin na dokonanie wyboru ...

Lokalne Ośrodki Wiedzy i ...

Pod koniec stycznia 2020 r. ruszył konkurs na ...

Scroll to top

logo 2