Drukuj
 

wykres19 maja minęło pięć lat odkąd wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. 19 maja 2016 r. została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która umożliwiła realizację projektów gospodarczych, infrastrukturalnych i społecznych na obszarze Miasta Wąbrzeźna i gmin Dębowa Łąka, Książki oraz Ryńsk.

Początkowo wartość wsparcia skierowana bezpośrednio na inwestycje wyniosła 10 960 000,00 zł. Obecnie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nasz budżet wynosi 1 525 000,00 Euro za sprawą tzw. I i II bonusu. Z kolei w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 udostępniliśmy odpowiednio 1 720 000,00 zł na projekty społeczne w Osi 11 oraz 4 240 000,00 zł na rewitalizację obszarów zdegradowanych za pośrednictwem Osi 7 RPO. W celu efektywnego wykorzystania środków w ostatnim czasie dokonaliśmy przewalutowania strategii w części finansowanej z PROW i staramy się o dodatkowe środki w wysokości 424 000,00 Euro w ramach okresu przejściowego.

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju uzupełniają środki na przygotowanie i realizację projektów współpracy w ramach poddziałania 19.3 PROW 2014-2020 w wysokości 250 000,00 zł, oraz środki na poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w wysokości 1 850 000,00 zł.

O efektach wdrażanie powiemy niebawem…