#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 28 Styczeń 2023    |    Imieniny obchodzą: Walery, Radomir, Karol
 

Regulaminy/procedury/uchwały opracowane zostały na użytek własny,
w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.
Stowarzyszenie nie odpowiada za nieosiągnięcie zamierzonych celów w związku
z ich pobraniem i wykorzystywaniem w całości lub we fragmentach.

 

1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

1) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2021
opublikowano dnia: 25.10.2022 r.
2) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2020
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.
3) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2019
opublikowano dnia: 30.09.2020 r.
4) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2018
opublikowano dnia: 19.07.2019 r.
5) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2017
opublikowano dnia: 17.07.2018 r.
6) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2016
opublikowano dnia: 20.07.2017 r.
7) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska za rok 2015
opublikowano dnia: 14.07.2016 r.

2. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Aktualny Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
opublikowano dnia: 10.02.2021 r.

Wersje archiwalne:

1) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
opublikowano dnia: 30.11.2016 r.

2) Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 19.10.2016 r.
opublikowano dnia: 07.11.2016 r.

3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

1) Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 19 maja 2016 r.
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.

- Plan działania
- Zakres wsparcia -budżet
- Plan komunikacji
- Procedury dokonywania ewaluacji

a) Załącznik nr 1 (LSR wraz z załącznikami)
b) Załącznik nr 2 (Harmonogram naborów wniosków)
c) Załącznik nr 3 (Procedury wyboru i ocey operacji)
d) Załącznik nr 4 (Regulamin organu decyzyjnego)
e) Załącznik nr 5 (Kryteria wyboru operacji)
f) Załącznik nr 6 (Opis stanowisk pracy biura LGD)
g) Załącznik nr 7 (Plany szkoleń)
h) Załącznik nr 8 (Procedury wyboru i oceny grantobiorców)
i) Załącznik nr 9 (Kryteria wyboru grantobiorców)

2) Aneksy:

Aneks nr 17 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 11 stycznia 2023 r.
opublikowano dnia: 16.01.2023 r

Aneks nr 16 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 07 marca 2022 r.
opublikowano dnia: 09.03.2022 r

Aneks nr 15 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 10 listopada 2021 r.
opublikowano dnia: 12.11.2021 r

Aneks nr 14 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 08 luty 2021 r.
opublikowano dnia: 10.02.2021 r

Aneks nr 13 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 28 grudnia 2020 r.
opublikowano dnia: 29.12.2020 r

Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 04 września 2020 r.
opublikowano dnia: 08.09.2020 r

Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 19 maja 2020 r.
opublikowano dnia: 01.06.2020 r.

Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 17 lutego 2020 r.
opublikowano dnia: 17.02.2020 r.

Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2019 r.
opublikowano dnia: 13.06.2019 r.

Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 10 kwietnia 2019 r.
opublikowano dnia: 12.04.2019 r.

Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 31 stycznia 2019 r.
opublikowano dnia: 05.02.2019 r.

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 20 listopada 2018 r.
opublikowano dnia: 26.11.2018 r.

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 18 października 2018 r.
opublikowano dnia: 23.10.2018 r.

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 23 sierpnia 2018 r.
opublikowano dnia: 27.08.2018 r.

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 25 kwietnia 2018 r.
opublikowano dnia: 27.04.2018 r.

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 13 czerwca 2017 r.
opublikowano dnia: 14.06.2017 r.

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zawarty w dniu 5 czerwca 2017 r.
opublikowano dnia: 12.06.2017 r.

 

3) Plan działania - wersja aktualna
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

4) Procedury dokonywania ewaluacji - wersja aktualna
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.

5) Inne

a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych PROW 2014-2020
opublikowano dnia: 20.07.2017 r.

b) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RPO WK-P 2014-2020 z dnia 18 października 2018 r.
opublikowano dnia: 12.04.2019 r.

c) Aktualny budżet LSR
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.

Wersje archiwalne

a) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RPO WK-P 2014-2020
opublikowano dnia: 18.04.2018 r.

4. Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 22.12.2022 r.
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

Wersje archiwalne:

14) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.02.2022 r.
opublikowano dnia: 14.03.2022 r.
13) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 15.10.2021 r.
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.
12) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 25.01.2021 r.
opublikowano dnia: 10.02.2021 r.
11) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 04.03.2020 r.
opublikowano dnia: 23.06.2020 r.
10) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 11.02.2020 r.
opublikowano dnia: 17.02.2020 r.
9) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 24.04.2019 r.
opublikowano dnia: 30.05.2019 r.
8) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 29.10.2018 r.
opublikowano dnia: 30.11.2018 r.
7) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 30.07.2018 r.

opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
6) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 28.06.2018 r.

opublikowano dnia: 31.07.2018 r.
5) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 14.03.2018 r.
opublikowano dnia: 27.04.2018 r.
4) Lokalna Strategia Rozwoju – aktualizacja 21.06.2017 r
opublikowano dnia: 28.07.2017 r.
3) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 16.02.2017 r.
opublikowano dnia: 29.03.2017 r.
2) Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 29.03.2017 r.
opublikowano dnia:08.05.2017 r.
1) Lokalna Strategia Rozwoju z dnia 28.12.2015 r.
opublikowano dnia:03.06.2016 r.


5. Harmonogram naborów wniosków

Wersja aktualna:
1) Harmonogram naborów – aktualizacja 22.12.2022 r.
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

Wersje archiwalne:

14) Harmonogram naborów – aktualizacja 21.06.2022 r.
opublikowano dnia: 18.08.2022 r.
13) Harmonogram naborów – aktualizacja 21.02.2022 r.
opublikowano dnia: 14.03.2022 r.
12) Harmonogram naborów – aktualizacja 15.10.2021 r.
opublikowano dnia: 12.11.2021 r.
11) Harmonogram naborów – aktualizacja 25.01.2021 r.
opublikowano dnia: 10.02.2021 r.
10) Harmonogram naborów – aktualizacja 15.11.2019 r.
opublikowano dnia: 12.12.2019 r.
9) Harmonogram naborów – aktualizacja 24.04.2019 r.
opublikowano dnia: 31.05.2019 r.
8) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.01.2019 r.

opublikowano dnia: 27.02.2019 r.
7) Harmonogram naborów – aktualizacja 30.07.2018 r.
opublikowano dnia:11.09.2018 r.
6) Harmonogram naborów – aktualizacja 28.06.2018 r.
opublikowano dnia: 13.08.2018 r.
5) Harmonogram naborów – aktualizacja 25.04.2018 r.
opublikowano dnia: 07.06.2018 r.
4) Harmonogram naborów – aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia:04.01.2018 r.
3) Harmonogram konkursów naborów - aktualizacja 11.01.2017 r.
opublikowano dnia: 01.03.2018 r.
2) Harmonogram naborów – załącznik nr 2 do Umowy Ramowej
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
1) Harmonogram naborów - aktualizacja 12.06.2017 r.
opublikowano dnia: 24.07.2017 r.


6. Lokalne Kryteria Wyboru operacji i grantobiorców w ramach LSR na lata 2016-2022

Wersja aktualna:
12) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 21.02.2022 r.
opublikowano dnia: 15.03.2022 r.

Wersje archiwalne:

11) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 10.03.2021 r.
opublikowano dnia: 08.04.2021 r.
10) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 19.03.2019 r.
opublikowano dnia: 10.04.2019 r.
9) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.01.2019 r.
opublikowano dnia: 28.02.2019 r.
8) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 30.07.2018 r.
opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
7) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 28.06.2018 r.
opublikowano dnia: 27.07.2018 r.
6) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 4.04.2018 r.
opublikowano dnia: 24.05.2018 r.
5) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.
4) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – aktualizacji 23.05.2017 r.
opublikowano dnia: 29.06.2017 r.
3) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 16.02.2017
opublikowano dnia: 09.05.2017 r.
2) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 - aktualizacja 29.03.2017
opublikowano dnia: 22.03.2017 r.
1) Lokalne Kryteria Wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022 – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.

7. Zestawienie rzeczowo-finansowe oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD
opublikowano dnia: 24.01.2023 r.

8. Umowa – poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja
1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00162-6937-UM020000216 z dnia 7 Lipca 2016 r.
opublikowano dnia: 20.07.2016 r.

Aneksy:

a) Aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
opublikowano dnia: 29.04.2019 r.

b) Aneks nr 2 z dnia 30 stycznia 2020 r.
opublikowano dnia: 03.09.2020 r.

c) Aneks nr 3 z dnia 08 marca 2021 r.
opublikowano dnia: 16.03.2021 r.

d) Aneks nr 4 z dnia 15 grudnia 2021 r.
opublikowano dnia: 29.12.2021 r.

e) Aneks nr 5 z dnia 07 marca 2022 r.
opublikowano dnia: 29.12.2021 r.9. Procedura wyboru i oceny operacji

9.1 Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Wersja aktualna:
1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 10.03.2021 r.
opublikowano dnia: 07.04.2021 r.

Wersje archiwalne:

1) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 10.07.2019 r.
opublikowano dnia: 19.07.2019 r.
2) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 16.05.2019 r.
opublikowano dnia: 24.06.2019 r.
3) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 13.11.2018 r.

opublikowano dnia: 22.02.2019 r.
4) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 30.07.2018 r.

opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
5) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 23.03.2018 r.
opublikowano dnia: 27.04.2018 r.
6) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 29.03.2017 r.
opublikowano dnia: 28.04.2017 r.
7) Procedura wyboru i oceny operacji – Załącznik nr 9 do umowy ramowej
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
8) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 7.12.2016 r.
opublikowano dnia: 30.03.2017 r.
9) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 11.01.2017 r.
opublikowano dnia: 27.02.2017 r.
10) Procedura wyboru i oceny operacji (zip) - zm. 22.02.2017 r.
opublikowano dnia: 31.01.2017 r.

9.2 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem

Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 30.08.2021 r.
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.

Wersje archiwalne:

1) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 6.06.2019 r.
opublikowano dnia: 19.07.2019 r.
2) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 20.08.2018 r.
opublikowano dnia: 28.09.2018 r.
3) Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem - 28.06.2018 r
.
opublikowano dnia: 31.07.2018 r.


10. Regulamin organu decyzyjnego

Wersja aktualna:
1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 17.07.2019 r.
opublikowano dnia: 29.08.2019 r.

Wersje archiwalne:
1) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.11.2018 r.
opublikowano dnia: 22.02.2019 r.
2) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 30.07.2018 r.
opublikowano dnia: 04.09.2018 r.
3) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 21.12.2015 r.
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
4) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 07.12.2016 r.
opublikowano dnia: 16.01.2017 r.
5) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 11.01.2017 r.
opublikowano dnia: 28.02.2017 r.
6) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 22.02.2017 r.
opublikowano dnia: 31.03.2017 r.
7) Regulamin organizacyjny Rady Programowej z dnia 29.03.2017 r.
opublikowano dnia: 09.05.2017 r.

11. Plan Komunikacji

Plan komunikacji - wersja aktualna:
Plan komunikacji aktualizacja 26.10.2022 r.
opublikowano dnia: 10.11.2022 r.

Plan komunikacji - wersje archiwalne:

7) Plan komunikacji aktualizacja 15.11.2021 r.
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.
6) Plan komunikacji wersja z dnia 28.12.2015 r.
opublikowano dnia: 03.06.2016 r.
5) Plan komunikacji aktualizacja 21.04.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.
4) Plan komunikacji aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 26.05.2017 r.
3) Plan komunikacji aktualizacja 29.10.2018 r.
opublikowano dnia: 03.12.2018 r.
2) Plan komunikacji aktualizacja 02.06.2020 r.
opublikowano dnia: 23.06.2020 r
1) Plan komunikacji aktualizacja 16.12.2020 r.
opublikowano dnia: 19.01.2021 r.


12. Harmonogram planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na rok 2023
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2023 – z dnia 26.10.2022 r.
opublikowano dnia: 10.11.2022 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2022
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2022 – z dnia 15.10.2021 r.
opublikowano dnia: 06.11.2021 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2021
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2021 – z dnia 16.12.2020 r.
opublikowano dnia: 19.01.2021 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 - wersja aktualna
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – z dnia 16.12.2020 r.
opublikowano dnia: 19.01.2021 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 - wersje archiwalne
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – z dnia 02.06.2020 r.
opublikowano dnia: 23.06.2020 r.
2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – z dnia 15.11.2019 r.
opublikowano dnia: 02.12.2019 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2019
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 – z dnia 29.10.2018 r.
opublikowano dnia: 03.12.2018 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2018
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2018 – z dnia 07.12.2017 r.
opublikowano dnia: 30.01.2018 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersja aktualna:
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – wersje archiwalne
1) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 21.04.2017 r.
opublikowano dnia: 31.05.2017 r.
2) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 z dnia 28.11.2016 r.
opublikowano dnia: 10.01.2017 r.
3) Harmonogram planu komunikacji na rok 2017 – aktualizacja 12.06.2017 r.
opublikowano dnia: 17.07.2017 r.

Harmonogram planu komunikacji na rok 2016:
1. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016 - aktualizacja XI.2016
opublikowano dnia: 29.12.2016 r.
2. Harmonogram planu komunikacji na rok 2016
opublikowano dnia: 30.09.2019 r.

13. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD – aktualizacja 14.11.2017 r.
opublikowano dnia: 20.12.2017 r.

Wersje archiwalne:
1) Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD- aktualizacja 21.06.2017 r.
opublikowano dnia: 28.07.2017 r.
  

14. Regulaminy
1) Regulamin świadczenia doradztwa przez pracowników Biura
opublikowano dnia: 01.06.2017 r.
2) Regulamin oceny fiszki projektowej
opublikowano dnia: 01.06.2017 r.
     a) Wzór fiszki projektowej
opublikowano dnia: 01.06.2017 r.
 

15. Ankieta monitorująca realizację operacji
1. Ankieta wersja edytowalna
opublikowano dnia: 19.12.2018 r.
2. Ankieta (PDF)
opublikowano dnia: 19.12.2018 r.

16. Wzór weksla i deklaracji wekslowej w ramach umowy o powierzenie grantu (EFS)
1. Weksel i deklaracja wekslowa
opublikowano dnia: 22.03.2019 r.

a) Aneks nr 1 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

17. Ewaluacja
1. Raport z ewaluacji
opublikowano dnia: 03.11.2022 r.

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Konkurs dla Kół Gospodyń ...

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla ...

Włącz się w ...

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli ...

Inicjuj z FIO 3.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ...

Pobierz aplikację „Rzuć ...

Przypominamy, że w Google Play dostępna jest ...

Scroll to top

logo 2