Drukuj
 

tube benderStowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Książki”. Projekt skierowany szczególnie do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Książki.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Książki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

W projekcie zaplanowano:
• szkolenia i kursy;
• warsztaty ze specjalistami;
• płatne staże zawodowe;
• warsztaty animacyjne;
• 2 wyjazdy integracyjne.

Rekrutacja trwa od 19.07.2021 r. do 30.07.2021 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie https://www.gminaksiazki.pl/stowarzyszenie-wspolnie.../ oraz ze względu na remont siedziby stowarzyszenia w Urzędzie Gminy w Książkach pokój 21.  

LOGO stowarzyszenie wspolnie mozemy wiecej

Zalacznik plakat rekrutacja