Drukuj
 

business womanW dniu dzisiejszym opublikowaliśmy ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach naborów udostępniamy odpowiednio kwoty 150 000,00 zł oraz 50 000,00 zł, co pozwoli dofinansować 2 projekty. Naszym wnioskodawcom przypominamy, że jednym z kryteriów punktowanych na etapie oceny i wyboru operacji, zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, jest doradztwo.

Zgodnie z Regulaminem świadczenia doradztwa przez pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, preferuje się Wnioskodawców, którzy korzystali z doradztwa:

1) osobiście w Biurze LGD lub przez pełnomocnika lub pracownika, co musi być poświadczone podpisem na liście świadczonych usług doradczych;

2) świadczonego w okresie od dnia ogłoszenia danego naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

18 października jest pierwszym dniem świadczenia punktowanego doradztwa, natomiast ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższych naborach wniosków o powierzenie grantu w okresie 02-10 listopada, jest poniedziałek, 8 listopada 2021 r.

Regulamin świadczenia doradztwa przez biuro_29.03.2021