Drukuj
 

ankieta 3Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, podpisaną z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, są zobowiązani do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność, uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie Instytucji Wdrażającej.

Każda ankieta dotyczy jednego projektu - w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu. Poniżej udostępniamy wzór ankiety monitorującej:

Ankieta monitorująca – wersja edytowalna
Ankieta monitorująca – wersja pdf

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta, należy dostarczyć w wersji papierowej do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska – adres: 87-200 Wąbrzeźno ul. Grudziądzka 9. Prosimy również o przesyłanie na bieżąco informacji i zdjęć z realizacji projektu w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Dane te pozwolą nam na monitorowanie LSR, a także pozwolą nam na rozszerzenie działań informacyjno-promocyjnych. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 56 470 89 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .