Drukuj
 

dniotwarteMinister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Pokaż swój projekt”.

Celem konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich

Uczestnikami Konkursu mogą być Beneficjenci Funduszy Europejskich, tj. m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, szkoły, szkoły wyższe, jednostki kultury, przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy), organizacje pozarządowe, jak również partnerstwa tych podmiotów, którzy zrealizowali (tj. rzeczowo wykonali i rozliczyli) część lub całość projektu/przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprzez stronę www.dniotwarte.eu formularza zgłoszeniowego oraz krótkiego, amatorskiego filmu w formie elektronicznej, w formacie mp4, o maksymalnej wielkości 100 MB i maksymalnej długości 4 minuty (240 sekund), (zwanego dalej „Filmem”). Tematem filmu musi być pokazanie w jaki sposób Fundusze Europejskie wpłynęły na działalność Beneficjenta. Beneficjent przesyłający Film wraz z Formularzem zgłasza swój udział w Konkursie i staje się uczestnikiem Konkursu.

Etap zgłoszeniowy do 7 września 2022 r. do godz. 23:59, zaś etap wyboru zwycięzcy w terminie od 8 września 2022 r. do 22 września 2022 r. do godz. 23.59.

Dla laureatów konkursu atrakcyjne nagrody:

I miejsce - sprzęt video o wartości do 6 tys. zł
II miejsce - kamerę o wartości do 4 tys. zł
III miejsce - aparat fotograficzny o wartości do 3 tys. zł

Zainspiruj się! Zobacz zwycięskie filmiki z 2021 roku!

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie https://www.dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt.