Drukuj
 

PRYMUSJak co roku, stypendyści którzy otrzymali stypendium pomostowe na pierwszym roku, mogą ubiegać się o stypendia na II rok studiów w konkursie PRYMUS. Czeka na Was około 200 stypendiów na II rok studiów, w wysokości 700 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego 2022/23.

Stypendia PRYMUS mogą otrzymać studenci – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych, którzy osiągną po pierwszym roku studiów najlepsze wyniki w nauce oraz wykażą się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane przez FEP . Zapraszamy wszystkich ze średnią minimum 4.0.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie od 11 lipca do 7 września 2022 r., do godz.16.00.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć w sekcji Stypendia na II rok.

Fundatorami stypendiów w Konkursie są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski.

Więcej informacji: https://www.stypendia-pomostowe.pl