Drukuj
 

naglowek II edycjaCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Moje własne innowacje II edycja”. Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin, oraz mają funkcjonalne zastosowanie w ich codziennej pracy.

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie poddane ocenie:

1) Maszyny i urządzenia;
2) Innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierające produkcję lub zarządzanie finansami w gospodarstwach rolnych;
3) Innowacyjne formy bezpośredniej sprzedaży żywności .

Organizator w ramach każdej z trzech kategorii przewiduje nagrody w wysokości:

I miejsce – 9 000 zł;
II miejsce – 7 000 zł;
III miejsce – 5 000 zł;
Wyróżnienie – 3 000 zł.

Zgłoszenia można składać w formie pisemnej, osobiście lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2022r. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Więcej informacji:

https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/4194-wez-udzial-w-konkursie-i-zaprezentuj-innowacje-wlasnego-projektu.