Drukuj
 

empiriuszFundacja Empiria i Wiedza uruchamia program stypendialny „Empiriusz” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy mają szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy z nauk ścisłych.

O stypendia mogą się ubiegać kandydaci spełniający łącznie następujące warunki:

1) posiadają obywatelstwo polskie;
2) uczą się w szkole ponadpodstawowej;
3) mają dobre wyniki w nauce, w tym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy z nauk ścisłych;
4) mają inne udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych zdobyte w roku szkolnym 2021/2022.

Wniosek (kompletny Formularz oraz dokumenty i oświadczenia) należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony: generator.empiriaiwiedza.pl. Wniosek może być złożony wyłącznie elektronicznie, w sposób opisany w Regulaminie.

Stypendium jest jednoroczne w kwocie 15 000,00 złotych i wypłacone zostanie w 10 równych ratach.

Wnioski o stypendium można składać do 30 września.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty dostępne:

https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/empiriusz?fbclid=IwAR3bHWSp0ORs--4sJstppXp138L0boMKZ0J_Z_CopwGefi9Jz9LpfXm7aUM.