#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

 
001           Herb kuj pom 2 logotypKSOW 004

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Treść opracowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zawarła w dniu 18 lipca 2017 r. umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2016-2017. Zgodnie z zawartą umową, jako Partner KSOW, realizować będziemy operację pt. „Organizacja VII Pikniku LEADER 2017 w Przydworzu”. Przewidziany termin Pikniku to 16 września br.

Tegoroczny Piknik odbędzie się w malowniczym sąsiedztwie jeziora Wieczno w Przydworzu. Nie bez powodu spotkamy się w tym miejscu - ośrodek wypoczynkowy zlokalizowany w tej miejscowości jest doskonałym przykładem wykorzystania środków pochodzącym z Unii Europejskiej. Liczne inwestycje pozwoliły na podniesienie jakości w zakresie rekreacji i turystyki, co pozwala by ośrodek w Przydworzu stał się wizytówką naszego obszaru działania.
Piknik Leader w Przydworzu wpisuje się w 4 Działanie KSOW na lata 2014-2020 jako szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej, w ramach Priorytetu 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Celem jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
Piknik LEADER stanowi swoistą odpowiedź na problemy, które pojawiają się w środowiskach odpowiedzialnych i zaangażowanych we wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Projekt adresowany jest do przedstawicieli lokalnych grup działania z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym w ramach operacji przewidziano kompleksową organizację imprezy plenerowej. Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych. Przewidziany jest także konkurs na najlepsze stoisko promocyjne LGD. Tradycyjnie uczestnicy będą mieli do dyspozycji catering, a dodatkowo możliwa będzie degustacja regionalnych dań.
Przewidywanym efektem realizacji operacji jest wymiana dobrych praktyk umożliwiająca podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy uczestnikami pikniku. Projekt umożliwi tworzenie i rozwój sieci kontaktów między podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie strategii i pozwoli na podniesieniu jakości procesów związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
Należy również podkreślić, że ta cykliczna impreza nie byłaby możliwa bez udziału środków unijnych. Środki udostępniane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pozwalają skutecznie podnosić jakość wdrażania strategii na obszarach wiejskich, a tym samym podnosić poziom życia mieszkańców wsi i małych miast.

Rejestracja Partnerów KSOW - www.ksow.pl

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

Scroll to top

logo 2