peopleW dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 8.00, w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, w sali 201, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. 


• Zaproszenie
• Sprawozdanie finansowe za rok 2019
• Sprawozdanie z działalności za rok 2019 

konkursZachęcamy Stypendystów Pomostowych wszystkich edycji Programu Stypendiów Pomostowych do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę, pokazującą Wasze losy, drogę do sukcesu, spełnienia marzeń i zrealizowania aspiracji. Szczególnie dopingujemy naszych stypendystów, którzy uzyskali rekomendację do programu za pośrednictwem LGD Ziemia Wąbrzeska. Opiszcie swoją historię, jaki wpływ miało na Wasze życie otrzymane stypendium pomostowe, co w nim zmieniło? Dla pasjonatów przyrody przewidziana jest odrębna kategoria konkursowa. Do wygrania są ciekawe nagrody: smartfony, czytniki ebooków, karty prezentowe, a co najważniejsze - bezcenna satysfakcja z publikacji w wydawnictwie książkowym! Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a jego fundatorem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 25 października 2020 roku.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

Czytaj więcej...

warzywaWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza wszystkich chętnych na organizowane webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Webinarium odbędzie się zdalnie, przez Internet.

Termin realizacji: 23 września 2020 r., godz. 10:00.

Celem szkolenia jest poznanie:
- procedur rejestracji, zasad produkcji i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz weterynaryjnych,
- prawno-podatkowych uwarunkowań sprzedaży żywności przez rolników w ramach RHD w świetle prawa podatkowego,

Czytaj więcej...

wzcZgodnie z uchwałą z dnia 10 września br. Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie z działalności za rok 2019. Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska odbędzie się w tym roku do końca września.

Zgodnie z art. 15 zzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570), termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony o 3 miesiące.

W załączeniu:

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2019 r.

pomocPolskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło realizację projektu "WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023, a obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tymdo projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest do 249 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

1) osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
    a) osoby 50+,
    b) kobiety,
    c) osoby z niepełnosprawnościami,
    d) osoby długotrwale bezrobotne,
    e) osoby o niskich kwalifikacjach,

Czytaj więcej...