#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2021    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

wsparcie w starciePolskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy ogłasza nowe nabory do projektu WSPARCIE W STARCIE. Projekt skierowany do mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Numery naborów: 24, 25, 26 oraz 27 (rezerwowy).

Grupa docelowa:
osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

Czytaj więcej...

lepszy start 01Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy ogłasza czwarty nabór do projektu "SZANSA NA LEPSZY START 2 - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy". Projekt skierowany jest do osób mieszkających na obszarze całego województwa kujawsko – pomorskiego. Nabór dotyczy wyłącznie ścieżki ogólnej (szkoleniowej).

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie 16 osób na ścieżkę ogólną.

Grupa docelowa:
• osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat, z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:

Czytaj więcej...

lutyZgodnie z § 11 ust. 5 umowy na dofinansowanie projektu objętego grantem Grantobiorca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu objętego grantem i składania, nie rzadziej niż raz na kwartał, wniosku sprawozdawczego.

Określenie okresu sprawozdawczego pozostaje w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny. Nie rzadziej niż raz na kwartał oznacza umownie zdefiniowany powtarzalny przedział czasowy, w okresie którego Grantobiorca ma obowiązek sprawozdawczy, który nie może być dłuższy niż 3 kolejne miesiące.

Ze względu na specyfikę danego projektu dopuszcza się złożenie wniosku sprawozdawczego za niepełny okres sprawozdawczy (krótszy niż 3 miesiące). Bieg kolejnego okresu sprawozdawczego rozpoczyna się dnia następującego po dniu, do którego złożono sprawozdanie. 

MikrograntyTrwa nabór na małe granty realizowany przez OWES TŁOK. Celem mikrograntu jest wspólna realizacja przedsięwzięć prowadzących do rozwoju ekonomii społecznej. W konkursie mogą wziąć udział grupy nieformalne chcące założyć organizację pozarządową z działalnością ekonomiczną oraz organizacje pozarządowe bez działalności ekonomicznej zarejestrowane na terenie subregionu 3.

Działania w ramach mikrograntów obejmują m.in. możliwość:

• opracowania planu działania i ścieżki rozwoju organizacji (m.in. modelu biznesowego wraz elementami planu marketingowego, fundraisingowego i promocyjnego)
• zakupu sprzętu i wyposażenia – pod warunkiem, że koszt jednostkowy nie przekracza kwoty 3500 zł – słownie trzech tysięcy pięćset złotych i posłuży do realizacji  działań

Czytaj więcej...

strzalkiW ostatnim czasie dokonaliśmy aktualizacji lokalnych kryteriów wyboru dla operacji wybieranych w trybie konkursowym. Jeszcze w tym kwartale planujemy ogłoszenie naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Poniżej prezentujemy aktualne kryteria w ramach przedsięwzięcia Starter – tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Takie właśnie kryteria będą służyły ocenie i wyborowi najlepszych projektów. Przypominamy, że w naborze udostępnimy kwotę 130 000,00 Euro, co pozwoli udzielić wsparcia na utworzenie 10 nowych firm.

Kryteria wyboru - Starter

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Dotacje na ...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w ...

Wsparcie dla osób ...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w ...

Komunikat w sprawie ...

Zgodnie z § 11 ust. 5 umowy na ...

Konkurs na małe granty

Trwa nabór na małe granty realizowany ...

Scroll to top

logo 2