Drukuj
 

KonferencjaW piątek 3 listopada o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Ryńsk odbyła się konferencja prasowa podsumowująca efekty rekrutacji stypendystów do Programu Stypendiów Pomostowych. Przypominamy, że w bieżącym roku akademickim 2017/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska jako jedna z sześciu nowych organizacji pozarządowych została włączona do ogólnopolskiego programu stypendialnego. W ramach programu studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w publicznych uczelniach krajowych.

Spotkanie poprowadził Dyrektor Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska Maciej Rataj. Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska reprezentował prezes Władysław Łukasik. Przedstawicielom mediów w ogólnym zarysie przedstawiono cel i zasady programu stypendialnego. Dzięki stypendiom 5 osób zamieszkujących obszar działania LGD uzyskało wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie na pierwszy rok studiów stacjonarnych.
Po zakończonej części informacyjnej nastąpiła bezpośrednia rozmowa dziennikarzy ze stypendystami. Świeżo upieczeni studenci mieli okazję podzielić się wrażeniami po pierwszym miesiącu nauki oraz opowiedzieć w jaki sposób przyznane stypendia są dla nich wsparciem w realiach studenckiego życia.
Drodzy Stypendyści! Otrzymane przez Was stypendium na pierwszy rok studiów potraktujcie jako dobry start w przyszłość. Nie zapominajcie, że Program Stypendiów Pomostowych, którego staliście się beneficjentami stwarza dla studentów z dobrymi wynikami w nauce możliwości ubiegania się o stypendia na II, III i IV rok studiów, stypendia językowe, zagraniczne, staże w Stanach Zjednoczonych i kraju, a nawet stypendia doktoranckie. Jeszcze raz serdecznie Wam gratulujemy i życzymy sukcesów na etapach dalszej edukacji. Informujemy, że relacja ze spotkania stypendystów będzie dostępna na łamach „Gazety Pomorskiej” oraz gazety lokalnej „CWA”.