#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 24 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Dora, Gerard, Teodor

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

pomocPolskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło realizację projektu "WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-30.09.2023, a obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tymdo projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest do 249 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

1) osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
    a) osoby 50+,
    b) kobiety,
    c) osoby z niepełnosprawnościami,
    d) osoby długotrwale bezrobotne,
    e) osoby o niskich kwalifikacjach,

2) osób pracujących powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:
    a) osoby ubogie pracujące,
    b) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Możliwości wsparcia w projekcie

Planowane jest zrekrutowanie uczestników w ramach 52 naborów.

Zostaną zrealizowane nabory dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:
1) 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu - w ramach każdego naboru zrekrutowanych zostanie co do zasady 5 osób;
2) 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa - w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 40 osób;
3) oraz nabory dla osób pracujących (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:
    a) 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu - w ramach każdego naboru zrekrutowane zostaną co do zasady 3 osoby
    b) 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa - w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 25 osób.

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie:

• wsparcie szkoleniowo-doradcze – “ABC przedsiębiorczości” (dla 249 osób)
• doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu (dla 249 osób)
• wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla 239 osób) – stawka jednostkowa na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł netto
• wsparcie finansowe wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy (dla 239 osób) – w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania dotacji, średnio 1450,00 zł netto na miesiąc • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu

Więcej informacji: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/  

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Walne Zebranie Członków

W dniu 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 8.00, ...

Konkurs dla Stypendystów ...

Zachęcamy Stypendystów Pomostowych ...

Webinarium dla rolników

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z ...

Zarząd przyjął ...

Zgodnie z uchwałą z dnia 10 września br. Zarząd ...

Scroll to top

logo 2