#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 3 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Renata, Jakub, Ryszard

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

IMG 20200225 10134925 lutego, w świetlicy wiejskiej w Ryńsku, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zorganizowało warsztat refleksyjny, który miał na celu ocenę procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022.
Uczestnikami warsztatu byli reprezentanci różnych grup interesów: członkowie Zarządu, Rady Programowej oraz przedstawiciele wnioskodawców. Spotkanie moderowała psycholog Joanna Chorwacka. Dobór osób wynikał z pełnionych przez nie funkcji i reprezentowania jednego z sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego lub mieszkańców.

Czytaj więcej...

receZa kilka dni odbędzie się warsztat refleksyjny, w czasie którego podsumujemy rok 2019 pod względem postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnim czasie prezentujemy informacje nt. wdrażania strategii w ramach poszczególnych poddziałań. Dziś odniesiemy się do współpracy między lokalnymi grupami działania.
W ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” budżet naszej strategii to 250 000,00 zł. W 2019 r. nasza grupa działania uczestniczyła w realizacji projektu „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”, którego partnerami byli także: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Zgodnie z umową przyznania pomocy zostało nam przyznane dofinansowanie w wysokości 21 842,00 zł.

Czytaj więcej...

wykresPrzypominamy, że 25 lutego odbędzie się warsztat refleksyjny umożliwiający analizę postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy agregowanie danych, które umożliwią nam obiektywną ocenę wdrażania LSR.
Dziś skoncentrujemy się nad poziomem kontraktacji i wypłaty środków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

EFRROW
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym. Do dnia 31.12.2019 r. w ramach 5 550 000,00 zł budżetu pochodzącego z tego funduszu zakontraktowano 4 583 542,86 zł, co stanowi blisko 83% środków. Poziom wypłat to 2 660 843,21 zł, czyli niecałe 48% udostępnionych środków.
W odniesieniu do przedsięwzięć adresowanych do sektora gospodarczego zakontraktowano 2 053 156,00 zł, co stanowi 67% środków. Odpowiednio wypłacono mikroprzedsiębiorcom 1 899,854,17 zł, czyli 62% udostępnionych środków.

Czytaj więcej...

meeting2Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru IV/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 19 marca 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 20 grudnia 2019 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, wyznacza jednocześnie podjęcie rozstrzygnięć w terminie do 18 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...

dloniePod koniec stycznia 2020 r. ruszył konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji), które będą tworzone przy szkołach i prowadziły działania adresowane do osób dorosłych, skierowane na rozwój ich kompetencji.
Dzięki temu można zaplanować w projekcie wiele różnorodnych działań, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze szkoły oraz do pozostałych mieszkańców gminy. Ważne, żeby odbiorcami LOWE były różnorodne grupy i środowiska, nie tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest przyjęty wskaźnik dla każdego LOWE - 200 uczestników działań
LOWE (oznacza to że 200 osób musi wziąć udział w choć 1 działaniu: szkoleniu, cyklu zajęć).

Czytaj więcej...

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Nabory wniosków

nabor wnioskow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

RODO

Wnioski pisanie

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Posiedzenia Rady ...

Informujemy, że 7 i 8 kwietnia 2020 r. odbędą się ...

Rozstrzygnięcie naboru ...

Informujemy, że termin na dokonanie wyboru ...

Ważne informacje dla ...

Poniżej przedstawiamy informacje z Ministerstwa ...

Komunikat w sprawie ...

Projekty realizowane w ramach Regionalnego ...

Scroll to top

logo 2