#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 24 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

wystawa 2Od 30 sierpnia zapraszamy do Wąbrzeskiego Domu Kultury do obejrzenia wystaw prac zgłoszonych do konkursów fotograficznych pt. „Zimowa pocztówka z LGD” oraz „Wiosna, wiosna ach to Ty”.

Przypominamy, że konkursy zorganizowaliśmy w I półroczu 2021 r., a ich celem była aktywizacja mieszkańców i zwrócenie uwagi na piękno i unikatowość lokalnych zasobów przyrodniczych, kulturowych, społecznych oraz historycznych, w tym zasobów materialnych i niematerialnych obszaru Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska, tj. miasta Wąbrzeźno oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk. Gorąco zachęcamy do zobaczenia najciekawszych fotografii!  

studentZarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska przyjmie na staż osobę bezrobotną lub poszukującą pracy zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Okres stażu – 6 miesięcy. Chęć odbycia stażu należy zgłosić w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wąbrzeźnie lub osobiście w Biurze LGD mieszczącym się przy ul. Grudziądzkiej 9 (I piętro) w Wąbrzeźnie, w godz. 7.15-15.15.

Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest Pan Maciej Rataj – Dyrektor Biura, tel. 530 367 685.  

stypendiumW dniu 25 sierpnia 2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Komisja oceniła 6 wniosków, które zostały złożone w terminie do 23 sierpnia 2021 r. do Biura LGD. Uczestnictwo Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych w tegorocznej edycji pozwala na udzielenie sześciu stypendiów dla ambitnych młodych mieszkańców z naszego terenu działania.

Lista osób rekomendowanych przez Komisję Stypendialną Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, jako kandydatów na stypendystów XX edycji Programu 2021/2022:

Czytaj więcej...

makatkaOrganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!” skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR. Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 5 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 3 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 2 tys. zł). Wszystkie koła gospodyń wiejskich biorące udział w konkursie ARiMR uhonoruje drobnymi upominkami.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

Założenia konkursu

Konkurs trwa od 20 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.

Czytaj więcej...

wprDo 15 września 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą trwały konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Tak jak w I etapie konsultacji, każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i zgłoszenia swojego stanowiska.

Druga wersja projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 została uzupełniona o szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu. Propozycje rozwiązań przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 zawierają, m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania realizacji Planu. Ponadto, w związku ze zgłoszonymi uwagami wprowadzono szereg zmian i uszczegółowień. Zgodnie z przepisami UE, Plan powinien być szeroko konsultowany, na każdym etapie prac programowych. Dlatego, druga wersja Planu jest przekazywana do zaopiniowania w konsultacjach publicznych.

Czytaj więcej...

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Wiemy już do kogo trafią ...

Ostateczna lista kandydatów na ...

Pamiętaj o ankiecie ...

Naszym beneficjentom, którzy otrzymali ...

Zasady obsługi w Biurze ...

W związku ze zbliżającymi się naborami ...

Punktujemy doradztwo

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy ogłoszenia o ...

Scroll to top

logo 2