#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 5 Lipiec 2020    |    Imieniny obchodzą: Karolina, Antoni, Filomena

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

receZa kilka dni odbędzie się warsztat refleksyjny, w czasie którego podsumujemy rok 2019 pod względem postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnim czasie prezentujemy informacje nt. wdrażania strategii w ramach poszczególnych poddziałań. Dziś odniesiemy się do współpracy między lokalnymi grupami działania.
W ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” budżet naszej strategii to 250 000,00 zł. W 2019 r. nasza grupa działania uczestniczyła w realizacji projektu „Przygotowanie i wydanie audiobooków z legendami i baśniami z regionu Ziemi Chełmińskiej, Ziemi Dobrzyńskiej i Szwajcarii Kaszubskiej oraz wykonanie materiałów promocyjnych”, którego partnerami byli także: Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”. Zgodnie z umową przyznania pomocy zostało nam przyznane dofinansowanie w wysokości 21 842,00 zł.

Czytaj więcej...

wykresPrzypominamy, że 25 lutego odbędzie się warsztat refleksyjny umożliwiający analizę postępów we wdrażaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy agregowanie danych, które umożliwią nam obiektywną ocenę wdrażania LSR.
Dziś skoncentrujemy się nad poziomem kontraktacji i wypłaty środków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

EFRROW
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest funduszem wiodącym. Do dnia 31.12.2019 r. w ramach 5 550 000,00 zł budżetu pochodzącego z tego funduszu zakontraktowano 4 583 542,86 zł, co stanowi blisko 83% środków. Poziom wypłat to 2 660 843,21 zł, czyli niecałe 48% udostępnionych środków.
W odniesieniu do przedsięwzięć adresowanych do sektora gospodarczego zakontraktowano 2 053 156,00 zł, co stanowi 67% środków. Odpowiednio wypłacono mikroprzedsiębiorcom 1 899,854,17 zł, czyli 62% udostępnionych środków.

Czytaj więcej...

meeting2Informujemy, że termin na dokonanie wyboru projektów do realizacji LSR w ramach naboru IV/RPO/EFS/2019 został wydłużony do 19 marca 2020 r. Zgodnie z procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem, zakończony w dniu 20 grudnia 2019 r. nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in. usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, wyznacza jednocześnie podjęcie rozstrzygnięć w terminie do 18 lutego 2020 r.

Czytaj więcej...

dloniePod koniec stycznia 2020 r. ruszył konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji), które będą tworzone przy szkołach i prowadziły działania adresowane do osób dorosłych, skierowane na rozwój ich kompetencji.
Dzięki temu można zaplanować w projekcie wiele różnorodnych działań, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze szkoły oraz do pozostałych mieszkańców gminy. Ważne, żeby odbiorcami LOWE były różnorodne grupy i środowiska, nie tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest przyjęty wskaźnik dla każdego LOWE - 200 uczestników działań
LOWE (oznacza to że 200 osób musi wziąć udział w choć 1 działaniu: szkoleniu, cyklu zajęć).

Czytaj więcej...

logo fio niw 2018Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom? Mikrodotacje są dla Ciebie! Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 2.0” w 2020 roku przewidywany jest jeden konkurs.

W ramach projektu przyznawane będą mikrodotacje do wysokości 5 000 zł.

Czytaj więcej...

Nasza lokalizacja

Goście Online 

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Dłuższa kadencja władz ...

Przyjęta ustawa o dopłatach do oprocentowania ...

Zasady obsługi w Biurze ...

Przypominamy, że od 8 czerwca zmieniły się zasady ...

Językowy lodołamacz na ...

Z początkiem 2020 r. rozpoczęliśmy realizację ...

„Co w polu piszczy?" - ...

Co w polu piszczy?” to cykl krótkich ...

Scroll to top

logo 2