#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

 

logo lgd WiecznoInformujemy, że Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 19 stycznia 2024 r. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 14 lutego 2024 r. Proces likwidacji zainicjował Zarząd Fundacji, a Rada Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO w dniu 5 października 2023 r. podjęła uchwałę o likwidacji Fundacji w związku z wyczerpaniem środków finansowych i majątku.

Na wniosek likwidatora powołanego przez Radę Fundacji Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 27 października 2023 r. sygn. sprawy: TO.VII NS-REJ.KRS/010870/23/073, postanowił o wszczęciu likwidacji Fundacji.

Rada Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO w likwidacji uchwałą w dniu 4 stycznia 2024 r. podjęła uchwałę w sprawie zakończenia likwidacji Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO w likwidacji. Likwidacja została zakończona z dniem 29 grudnia 2023 r.

Przypominamy, że proces budowania partnerstwa LGD WIECZNO sięgał 2006 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO realizowała wówczas schemat I Leadera, a następnie (do lutego 2008 r.) II schemat Programu Leader + pn. „LGD WIECZNO - Konkurencyjność przez innowacje”. Na ten cel Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO otrzymała dofinansowanie w wysokości 886 920 złotych (Schemat I – 136 920 zł, Schemat II - 750 000 zł).

Początkowo terenem działalności fundacji był obszar gminy Płużnica i Wąbrzeźno, a od listopada 2008 r. teren ten obejmował 9 gmin: Gminę Płużnica, Gminę Wąbrzeźno, Gminę Dębowa Łąka, Gminę Książki, Gminę Gruta, Miasto i Gminę Łasin, Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński, Gminę Rogóźno i Gminę Świecie nad Osą.

W okresie od 2006 r. do 2015 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO przyczyniła się zrealizowania szeregu inicjatyw:

1. projekty obejmujące następujące działania: szkolenia, szkoła marzeń – zajęcia pozalekcyjne w szkołach, szkoła liderów młodzieżowych, kursy przewodników, tele-praca, szkolenia personelu LGD, analizy i ekspertyzy – plan zagospodarowania jezior, plan rozwoju turystyki, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, doradztwo, seminaria na temat środków UE, konferencje, festyny, konkursy oraz wizyty studyjne i robocze w kraju i za granicą, w ramach których LGD otrzymała dofinansowanie w wysokości 136 920 zł dla Schematu I oraz 750 000,00 zł dla Schematu II;
2. działania właściwe dla wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w tym: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie Mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty, w ramach budżetu przewidującego na wskazane działania kwotę 5 711 892,00 zł, z czego 96,21% zostało wykorzystanych;
3. wdrażanie projektów współpracy na szczeblu regionalnym, w tym projekty współpracy pn.:
      1) „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem LGD” obejmującym działaniem wszystkie LGD z terenu tego województwa;
      2) „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD Vistula Terra Culmensis oraz Wieczno”;
      3) „Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska – promocja jakiej nie było” łącząca w działaniu 4 LGD z terenu obszaru województwa kujawsko-pomorskiego;
4. funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności oraz aktywizacja;
5. wykorzystanie w ramach 7 311 775,08 zł przewidzianych budżetem LSR 93,05% tych środków.

Mierzalnym efektem tych działań były inwestycje w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej, adaptacja obiektów i terenów do celów turystyki oraz rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Trwałość tych projektów stanowi namacalny dowód efektywnego wykorzystania środków w ramach wskazanych etapów wdrażania strategii.

Dokumenty związane z funkcjonowaniem Fundacji Lokalna Grupa Działania WIECZNO zostały przekazane Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska i są archiwizowane w siedzibie Stowarzyszenia w Wąbrzeźnie.  

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Szkolenie nt. programu ...

Creative Europe Desk Polska wraz z Urzędem ...

XXIII edycja Programu ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia ...

„Rolniczy handel ...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...

Nabór wniosków w ...

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. ...

Scroll to top

logo 2