#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 24 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

student 2Ostateczna lista kandydatów na stypendystów w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 została oficjalnie zatwierdzona. Znajdują się na niej polecani przez naszą organizację młodzi i ambitni mieszkańcy obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska: Wiktoria Chylińska, Kinga Gołębiewska, Kamila Kosela, Adrianna Kwiatkowska, Alicja Nowocień, Wiktoria Brunath.

Wyniki rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2021/10/Stypendysci-Pomostowi_1rok_ogloszenie_wynikow.pdf. Stypendystów prosimy o uważne zapoznanie się z treścią komunikatu zamieszczonego na wstępie do listy.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

formularzNaszym beneficjentom, którzy otrzymali premie na podejmowanie działalności gospodarczej, przypominamy o obowiązku złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Beneficjent jest zobowiązany do złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej w terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa drugiej transzy pomocy.

Poniżej publikujemy zaktualizowany formularz (5.z) informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach RLKS” objętego PROW 2014-2020 dla beneficjentów poddziałania podejmowanie działalności gospodarczej wraz z informacją pomocniczą przy wypełnianiu ww. formularza:

Czytaj więcej...

writing padW związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o powierzenie grantów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i społecznej przekazujemy naszym wnioskodawcom kilka informacji, które ułatwią kontakt z Biurem LGD i usprawnią proces ubiegania się o grant. Przypominamy, że kryterium punktowanym na etapie oceny wniosków jest skorzystanie z doradztwa.

Ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższych naborach wniosków o powierzenie grantu jest poniedziałek, 8 listopada 2021 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty w Biurze LGD. Osoby, które uzgodnią termin, mają pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa.

Czytaj więcej...

business womanW dniu dzisiejszym opublikowaliśmy ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantu w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach naborów udostępniamy odpowiednio kwoty 150 000,00 zł oraz 50 000,00 zł, co pozwoli dofinansować 2 projekty. Naszym wnioskodawcom przypominamy, że jednym z kryteriów punktowanych na etapie oceny i wyboru operacji, zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, jest doradztwo.

Czytaj więcej...

LOGO

 

Wąbrzeźno, data 18/10/2021

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022

 

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFS/2021

 

Typ projektu (SzOOP): TYP 1

 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

d) kluby pracy

e) aktywizacja społeczno-zawodowa

 

CZYTAJ WIĘCEJ.....................

 

 

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Wiemy już do kogo trafią ...

Ostateczna lista kandydatów na ...

Pamiętaj o ankiecie ...

Naszym beneficjentom, którzy otrzymali ...

Zasady obsługi w Biurze ...

W związku ze zbliżającymi się naborami ...

Punktujemy doradztwo

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy ogłoszenia o ...

Scroll to top

logo 2