#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

strazacyStowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Stanisława Reymonta wraz z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego ogłaszają kolejną III edycję konkursu „Strażacy w akcji”. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Konkurs obejmuje dwie kategorie prac: filmową i literacką.

Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowania ochotniczym ruchem strażackim, popularyzację wiedzy medialnej i samorządowej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych, motywowanie do rozwijania swoich pasji filmowych i literackich, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego wizerunku OSP.

1. Nagrody finansowe w kategorii filmowej i literackiej za pierwsze miejsca, zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, i wynoszą:

• I nagroda w kategorii filmowej – 4 000 zł,
• I nagroda w kategorii literackiej – 4 000 zł,
• II nagroda w kategorii filmowej – 1 000 zł,
• II nagroda w kategorii literackiej – 1 000 zł.

Czytaj więcej...

paszport turystycznyRuszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu Turystycznego. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu. Tegoroczna edycja Paszportu Turystycznego zaprasza do odkrywania regionu poprzez murale. Każdy z nich to nie tylko dzieło sztuki, ale i opowieść o miejscu, historii czy ludziach, którzy wpłynęli na rozwój naszego pięknego województwa. Podążaj za kolorowymi szlakami murali i odkrywaj Kujawsko-Pomorskie, które kryją w sobie wiele tajemnic.

Czym jest Paszport Turystyczny? To wakacyjny konkurs w ramach aplikacji Przewodnik po Konstelacjach pełen propozycji miejsc do odwiedzenia. Podróżując z Przewodnikiem po Konstelacjach nie tylko odkrywasz nowe miejsca, ale także uczestniczysz w konkursie!

Na uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin i miejsca konkursowe - https://paszport.kujawsko-pomorskie.travel/.

Kampania trwa od lipca do 6 października 2024 r.

Jak zacząć?

Czytaj więcej...

PRYMUSJak co roku, stypendyści którzy otrzymali stypendium pomostowe na pierwszym roku, mogą ubiegać się o stypendia na II rok studiów w konkursie PRYMUS. Czeka na Was stypendium w wysokości 1 000 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego 2024/2025.

Stypendia PRYMUS mogą otrzymać studenci – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych, którzy osiągną po pierwszym roku studiów najlepsze wyniki w nauce oraz wykażą się zaangażowaniem społecznym w projekty społeczne realizowane przez FEP . Zapraszamy wszystkich ze średnią minimum 4.0.

Aplikacja on-line do składania wniosków o stypendia aktywna będzie do 9 września 2024 r., do godz.16.00.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć w sekcji Stypendia na II rok.

Partnerem finansującym Konkurs PRYMUS jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).

STYPENDIA NA III I IV ROK STUDIÓW

Konkursy o stypendia korporacyjne na III i IV rok studiów dla stypendystów pomostowych:

Czytaj więcej...

20 lat Polski w UEW związku z tegorocznymi obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza osoby pełnoletnie do włączenia się w akcję stworzenia pamiątkowej bazy fotografii. Nadesłane zdjęcia mają ukazywać przemiany wsi, rolnictwa, rybactwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które nastąpiły w Polsce, w ciągu 20 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Materiały można przesłać do 16 sierpnia br.

Organizator akcji zachęca do nieodpłatnego udostępnienia fotografii wykonanych w okresie od 2004 r. do 2024 r. Fotografie powinny przedstawiać sceny i sytuacje związane z wsią, rolnictwem, rybactwem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Szczególnie cenione będą fotografie przedstawiające to samo miejsce – wykonane w 2004 r. oraz w 2024 r. Autorzy wykorzystanych zdjęć będą wymienieni jako współautorzy publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych, które opracuje MRiRW.

Szczegółowe zasady uczestnictwa, w tym regulamin akcji fotograficznej dostępne są na https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stworz-z-nami-baze-fotografii--20-lat-polski-w-ue

psp 23 edycja post4Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska zaprasza tegorocznych absolwentów szkół średnich do ubiegania się o stypendium pomostowe na I rok studiów, w ramach Programu Stypendiów Pomostowych. LGD planuje już po raz ósmy udzielić stypendiów na I rok studiów dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich zamieszkujących obszar działania LGD. Z przyjemnością informujemy, że wartość rocznego stypendium, która w poprzednich latach wynosiła 7 tys. zł została podwyższona do kwoty 10 000 zł. Stypendium jest przekazywane w 10 ratach na indywidualne konta stypendystów.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów, w którego skład wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Inter Cars oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie. Program realizowany jest przy współpracy Centrum im Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Administratorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Czytaj więcej...

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

„Strażacy w akcji”

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława ...

Paszport turystyczny

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu ...

Stypendium na II, III, i ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Prześlij zdjęcie do ...

W związku z tegorocznymi obchodami 20-lecia ...

Scroll to top

logo 2