#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 30 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

 

logo fundusze europejskie

Nazwa projektu: „Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska”

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022.

Miejsce realizacji projektu – Wąbrzeźno oraz gminy: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego z dnia 28 grudnia 2017 r, nr UM_SE.433.1.254.2017, otrzymało dofinansowanie Projektu grantowego w wysokości 1 720 000,00 zł. Wkład własny wynosi 303 529,43 zł. Całkowita wartość Projektu grantowego to 2 023 529,43 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0020/17

Projekt dotyczy stworzenia korzystnych warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców obszaru objętego LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Wybór projektów objętych grantem – utworzenie klubów pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa;
2. Wybór projektów objętych grantem – utworzenie klubów młodzieżowych oraz inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
3. Wybór projektów objętych grantem – działania w zakresie usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Grupę docelową stanowi 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów LSR oraz 20 osób otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Kulturalnie zdrowo i sportowo

kulturalnie zdrowo sportowo

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Odtwarzanie potencjału ...

Do 29 grudnia 2023 r. rolnicy, którzy ...

Interwencje ...

Do 18 stycznia 2024 r. hodowcy pszczół, ...

„Kujawsko-Pomorskim ...

Publikacja pn. „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem ...

Ogłoszenie o likwidacji ...

Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO w ...

Scroll to top

logo 2