#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 6 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Petra, Fryderyka, Artur

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

nawadnianieTermin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, został wydłużony do 20 lipca 2020 r.
Decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie.

Czytaj więcej...

ludzie peopleInformujemy, że 7 i 8 kwietnia 2020 r. odbędą się posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, w czasie których podjęte zostaną rozstrzygnięcia dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

7 kwietnia zostaną podjęte uchwały w sprawie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru IV/RPO/EFS/2019 Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych;
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
c) innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Czytaj więcej...

wykres 2W kwietniu Rada Programowa dokonała rozstrzygnięć w ramach prowadzonych w ostatnim czasie naborów. W związku z tym przedstawiamy kilka informacji o postępach we wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022.

 

Fundusz:
1. EFRROW – poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 - budżet: 5 550 000,00 zł, aktualny poziom zakontraktowania środków: 5 075 988,32 zł, co stanowi  91,15% dostępnych środków (w trakcie weryfikacji pozostają 4 wnioski w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o łącznej wartości dofinansowania 309 700,00 zł);
2. EFRR w ramach Osi 7 RPO WK-P 2014-2020 - budżet: 4 240 000,00 zł, zgodnie z kwietniową oceną Rady Programowej wybrano wnioski w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych o łącznym poziomie dofinansowania w wysokości 4 239 746,50 zł (99,99%), dokumentacja naboru została złożona w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 14 kwietnia br.
3. EFS w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020 – budżet: 1 720 000,00 zł.

Czytaj więcej...

hdrW dniu 8 kwietnia Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska dokonała oceny i wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia Dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych na obszarach zrewitalizowanych, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przypominamy, że złożone projekty dotyczą działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Czytaj więcej...

receW wtorek, 7 kwietnia Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska dokonała wyboru projektów w ramach przedsięwzięcia: Wsparcie na rzecz aktywnej integracji środowiskowej, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z wykorzystaniem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Webinarium dotyczące ...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ...

„Bezpiecznie na wsi mamy ...

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ...

Sprawozdanie zatwierdzone

28 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie ...

Powołano Lokalne ...

W dniu 26 września 2022r. powołano Lokalne ...

Scroll to top

logo 2