#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 6 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Petra, Fryderyka, Artur

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

biznes 2We wtorek, 14 stycznia br., odbyło się kolejne posiedzenie organu decyzyjnego LGD Ziemia Wąbrzeska. Tym razem ocenie poddane zostały wnioski o powierzenie grantu złożone w ramach naboru II/RPO/EFS/2019 w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa.
Przypominamy, że w naborze prowadzonym od 14 do 22 listopada 2019 r. wpłynęły 3 wnioski o powierzenie grantu. Zgodnie z rozstrzygnięciem Rady Programowej wnioski złożone przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Stowarzyszenie „Wspólnie Możemy Więcej” oraz Fundację Zielona Dolina zostały wybrane do realizacji. Wartość dofinansowania każdego z grantów to 150 000,00 zł. Całkowita wartość projektów to 476 112,50 zł.

Więcej informacji:
http://lgdwabrzezno.pl/index.php/41524545/42-efs2019/569-zawiadomienie-o-wynikach-wyboru-i-oceny-operacji-rady-programowej-konkurs-nr-ii-rpo-efs-2019

snsCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do udziału - jesteś kreatywny, realizujesz ciekawe pomysły, tworzysz nowe miejsca pracy, zgłoś swoje przedsięwzięcie do konkursu.
Karty zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesyłać w terminie do 20 marca 2020 r. na adres, jak w §6 ust. 7 Regulaminu.
Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2018 do 29 lutego 2020 roku.

Do pobrania:
1. Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora CDR w Brwinowie ws ogłoszenia XX edycji konkursu Sposób na Sukces
2. Regulamin konkursu „Sposób na Sukces”
3. Załączniki (szt. 3) do Regulaminu konkursu „Sposób na Sukces”
 

przywitaniePrzypominamy, że w terminie od 15 stycznia do 14 lutego 2020 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Projekty służące realizacji przedsięwzięcia „Dostosowanie infrastruktury do potrzeb lokalnych na obszarach zrewitalizowanych” w ramach Osi Priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020 mogą uzyskać punkty m.in. za spełnienie kryterium: udział partnerów w operacji.

Czytaj więcej...

kulaOd 9.01.2020 r. rusza II nabór do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” i potrwa do 20.01.2020 r. Projekt skierowany jest do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz osób bezrobotnych pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1 000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi od 20 tygodnia życia (w przypadku klubu dziecięcego – 1 roku życia) do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 przez okres do 12 miesięcy w tym zaangażowanie 300 bezrobotnych w działania aktywizacyjne do 31.03.2021 r.

Czytaj więcej...

konferencja stolInformujemy, że 14 stycznia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska, w czasie którego ocenione zostaną wnioski o powierzenie grantu w ramach naboru II/RPO/EFS/2019.


Porządek obrad

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Webinarium dotyczące ...

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ...

„Bezpiecznie na wsi mamy ...

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ...

Sprawozdanie zatwierdzone

28 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie ...

Powołano Lokalne ...

W dniu 26 września 2022r. powołano Lokalne ...

Scroll to top

logo 2