#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

naglowekKujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami organizacyjnymi zapraszają do udziału w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola 2024, które odbędą się w dniach 6 – 7 lipca 2024 r. w Minikowie. To unikalne w skali kraju wydarzenie, które jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plan wydarzeń:

• Ponad 15 ha demonstracji, prezentacji i pokazów,
• Blisko 500 obiektów demonstracyjnych,
• Prezentacja pełnego potencjału odmian roślin uprawnych,
• Praktyczny przegląd ofert firm obsługujących rolnictwo na poletkach,
• Innowacje techniczne, technologiczne i organizacyjne,
• Biologizacja rolnictwa,
• Prezentacje jednostek naukowych,
• Uprawy prowadzone w systemie ekologicznym,
• Zajęcia warsztatowe w trakcie wydarzenia,
• Porady ekspertów branżowych.

Czytaj więcej...

226 czerwca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. W czasie posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 r., a Zarząd otrzymał absolutorium.

Sprawozdanie z działalności za 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Prezentacja

Czytaj więcej...

naglowekW dniach 18-20 czerwca w Zakopanem odbyła się konferencja „LEADER: osiągnięcia, wyzwania i możliwości”. W wydarzeniu brali również udział pracownicy Biura LGD Ziemia Wąbrzeska. Konferencja to doskonała okazja do wzajemnego poznania się przedstawicieli lokalnych grup działania oraz instytucji wspierających LGD na początku wdrażania LSR, w okresie programowania 2021-2027.
Trzydniowa konferencja to w praktyce wiele wystąpień i godziny warsztatów poruszające temat wielofunduszowości, ewaluacji LSR, komunikacji i promocji LGD, realizacji projektów, animacji i wspierania aktywności lokalnych społeczności oraz angażowania młodzieży w działania LGD.
Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie.  

Czytaj więcej...

paragraphInformujemy o wejściu w życie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniających rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałań 19.2, 19.3 oraz 19.4 obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020 w następujących zakresach:

1. W ramach poddziałania 19.2 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy. [19.2_rozporządzenie_zmiana]

2. W ramach poddziałania 19.3 wydłużono termin składania wniosku o płatność końcową do dnia 30 września 2024 r. Jednocześnie zrezygnowano z wymogu realizacji całej operacji w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy (w przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy) oraz w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy (w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy). [19.3 rozporządzenie zmiana]

3. W ramach poddziałania 19.4 został zmieniony termin na złożenie przez LGD ostatniego wniosku o płatność do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz termin, według którego ustala się ostateczną kwotę pomocy należnej LGD, na dzień 31 marca 2025 r. [19.4 rozporządzenie zmiana]

discussion26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 13.00, w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska.

Zaproszenie
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z działalności
 

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

„Strażacy w akcji”

Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława ...

Paszport turystyczny

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Paszportu ...

Stypendium na II, III, i ...

Jak co roku, stypendyści którzy otrzymali ...

Prześlij zdjęcie do ...

W związku z tegorocznymi obchodami 20-lecia ...

Scroll to top

logo 2