Mieszkańcy - deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD word icon
Mieszkańcy - deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD  pdf2
Organizacje pozarządowe - uchwała w sprawie przystąpienia do LGD word icon
Organizacje pozarządowe - uchwała w sprawie przystąpienia do LGD pdf2
Przedsiębiorcy i rolnicy - deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD word icon
Przedsiębiorcy i rolnicy - deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia LGD pdf2