#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

Newsletter

pumpkinsSekretariat Regionalny KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na organizację imprez plenerowych podczas weekendów, na terenach wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez, upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Konkurs dotyczy działania KSOW „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety PROW 2014-2020”, zamieszczonego w Planie Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego KSOW na lata 2024-2025.

Zaplanowane imprezy należy przeprowadzić w soboty i/lub niedziele, w miejscowościach wiejskich regionu, leżących na terenie gmin, w których zrealizowano promowane przedsięwzięcie sfinansowane ze środków PROW 2014-2020. Imprezy mogą być organizowane w okresie od 8 czerwca 2024 r. do 13 października 2024 r.

Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje i instytucje, mające osobowość prawną, za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca musi być partnerem KSOW, zarejestrowanym na dzień 2 kwietnia 2024 r. w bazie partnerów, dostępnej na stronie www.ksow.pl. Wnioskodawca może złożyć wniosek na jeden projekt, co nie ogranicza jego prawa do występowania jako partner w innych projektach. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano w budżecie KSOW 100 tys. zł, przy czym maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 4 tys. zł. Wszystkie warunki konkursu znajdziecie Państwo w jego regulaminie, dostępnym poniżej. Termin składania wniosków:  od 11 marca do 2 kwietnia 2024 roku (liczy się data złożenia wniosku do Biura Konkursu lub data nadania wniosku przesyłką poleconą).

Adres  Biura Konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji, Sekretariat Regionalny KSOW
87-100 Toruń, Pl. Teatralny 2
Z dopiskiem:  Zgłoszenie na konkurs „Wieś na weekend’2024” 

handsFundacja Santander Bank Polska S.A. ogłosiła kolejną edycję programu „Tu mieszkami, tu zmieniam EKO 2024”. Granty w Konkursie przyznawane będą na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska, a także zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc. Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska, a także zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak:

• roślinny mural;
• portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość;
• ogród kieszonkowy/park kieszonkowy;
• inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej, mający na celu m.in. zwiększenie bioróżnorodności w miastach, poprawę jakości powietrza, ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń, odnowienie ekosystemu leśnego itp.

Kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15.000,00 złotych.

Wnioski można składać do 24.03.2024 r.

Więcej informacji oraz regulamin: https://fundacja.santander.pl/2024/03/01/nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko-3/.  

megaphoneSpecjaliści punktów informacyjnych funduszy europejskich zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich prowadzone w formie mobilnych punktów informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

• Przedsiębiorców
• Osoby fizyczne
• Organizacje pozarządowe
• Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
• Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Data
7 marca 2024 roku, godz. 9.00-11.30

Miejsce
Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47 

handsFundacja Santander Bank Polska S.A. ogłosiła kolejną edycję programu „Tu mieszkami, tu zmieniam EKO 2024”. Granty w Konkursie przyznawane będą na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska, a także zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc. Celem programu jest zmiana naszego najbliższego otoczenia.

Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska, a także zagospodarowania lub aranżacji lokalnej przestrzeni publicznej, a w szczególności powstanie lub aranżację zielonych miejsc, takich jak:

• roślinny mural;
• portret lub pejzaż, połączony z nasadzoną roślinnością, które stworzą jedną całość;
• ogród kieszonkowy/park kieszonkowy;
• inny projekt, zakładający powstanie pozytywnych, ekologicznych zmian w przestrzeni lokalnej, mający na celu m.in. zwiększenie bioróżnorodności w miastach, poprawę jakości powietrza, ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń, odnowienie ekosystemu leśnego itp.

Kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 15.000,00 złotych.

Wnioski można składać do 24.03.2024 r.

Więcej informacji oraz regulamin: https://fundacja.santander.pl/2024/03/01/nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko-3/.  

stickiesInformujemy, że w ramach okresu programowania 2014-2020 środki udostępnione w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 zostały wyczerpane, w związku z czym nie będziemy prowadzić naboru wniosków o przyznanie pomocy lub powierzenie grantu.

Jednocześnie publikujemy harmonogram naborów wniosków o wsparcie i wniosków o powierzenie grantu w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Pierwszych naborów należy oczekiwać w II półroczu tego roku. Przypominamy, że Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 to środki na wdrażanie operacji, które pochodzą ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Harmonogram naborów

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

siegamy po wiecej 4

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Wdrażanie strategii

Unia Europejska

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Ostatnie wiadomości

Szkolenie nt. programu ...

Creative Europe Desk Polska wraz z Urzędem ...

XXIII edycja Programu ...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia ...

„Rolniczy handel ...

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ...

Nabór wniosków w ...

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. ...

Scroll to top

logo 2