#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 6 Lipiec 2022    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Dominika, Teresa

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

strazAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie pt. „Zapaleni do pomocy”, który kierowany jest do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Ideą konkursu jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy.

Na konkurs można zgłosić dowolne nagranie filmowe lub prezentację multimedialną, które przedstawiają efekty działalności strażaków-ochotników w swoich lokalnych społecznościach. Chodzi o wszelkie inicjatywy związane z aktywnością strażaków w ich miejscu zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Działania takie to np. budowa czy remont obiektów użyteczności publicznej, zaangażowanie w tworzenie klubów i świetlic, organizacja imprez rekreacyjnych i kulturalnych, pokazy sprawności itp. Do konkursu mogą być zgłoszone aktywności lokalne z okresu po 1 stycznia 2019 roku.

Czytaj więcej...

teamInformujemy, że 2 czerwca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Programowej, w czasie którego zostaną zaktualizowane listy operacji wybranych w ramach naborów: 5/2019 w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym; oraz I/RPO/EFS/2021 w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa.

Przypominamy, że w ramach naboru udostępniono środki w wysokości 4 240 000,00 zł, natomiast nabór 1/RPO/EFS/2021 zakładał maksymalną wartość grantu na poziomie 150 000,00 zł

Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej

meetingInformujemy, że 1 i 2 czerwca 2022 r. odbędą się posiedzenia Rady Programowej, w czasie których ocenione zostaną wnioski złożone w ramach naboru 1/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru 2/2022 w zakresie budowy, przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej.

Przypominamy, że w naborze 1/2022 wpłynęło 14 wniosków o przyznanie pomocy. Limit tego naboru wyniósł 183 543,24 Euro, co po kursie 4,00 zł za Euro daje 734 172,96 zł. Wysokość każdej premii to 83 500,00 zł.

W naborze 2/2022 wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy. Limit naboru to 275 041,83 Euro, co po kursie 4,00 zł za Euro daje 1 100 167,32 zł.

Posiedzenia odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Grudziądzkiej 9 w Wąbrzeźnie.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Programowej  

welderTylko do 31 maja 2022 r. ci, którzy chcą założyć własny biznes na wsi, mogą ubiegać się o wsparcie finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Ile wniosków już złożono?

Jak wynika z najnowszych danych ARMR, w trwającym od 28 lutego naborze wnioski złożyło ponad 2,5 tys. osób, które ubiegają się o ponad 618 mln zł pomocy.

Agencja przedłużyła czas na składanie wniosków - wcześniej termin upływał 28 kwietnia. Obecnie 31 maja br. Wnioski o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy – jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł.

Czytaj więcej...

dni polaKujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami organizacyjnymi zapraszają do udziału w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola 2022, które odbędą się w dniach 2 – 3 lipca 2022 r. w Minikowie. To unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Wydarzeniu patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Plan wydarzeń:

• prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych
• wielotematyczna, specjalistyczna wystawa dla producentów rolnych i ekspertów z branży

Czytaj więcej...

Nowa strategia rozwoju

konsultacje spoleczne

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Ruszyła rekrutacja do ...

Zapraszamy ambitnych i zdolnych ...

Wsparcie inwestycji w ...

Od 7 lipca 2022 r. będzie można składać wnioski o ...

Ograniczenia w ...

Informujemy, że 29 czerwca w godz. 9.00 – ...

„Świat się kręci wokół ...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do ...

Scroll to top

logo 2