#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 26 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Wanda, Tytus

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

LGD aneksy m fot. Andrzej Goinski 6W środę 10 listopada 2021r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska podpisali aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, dzięki któremu budżet strategii powiększy się o 474 880 Euro. Tym samym na wsparcie projektów w ramach PROW 2014-2020 przeznaczymy 1 949 000,00 Euro. Dzięki dodatkowym środkom możliwe będzie udzielenie premii na podejmowanie działalności gospodarczej, na co zostanie przeznaczonych 148 500 Euro, oraz wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na kwotę 275 500,00 Euro. Pozostała kwota 50 880 Euro przeznaczona zostanie na koszty bieżące i aktywizację.

Czytaj więcej...

farmaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również w tym roku realizuje badanie „Polska Wieś i Rolnictwo”.

Celem głównym tegorocznej edycji badania jest poznanie postaw i opinii mieszkańców wsi oraz miast na temat oceny przemian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich, jak również w sprawie działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz o instytucjach pracujących na ich rzecz.

W tegorocznej edycji badania „Polska wieś i rolnictwo” wykonanie wywiadów bezpośrednich wśród respondentów zlecono firmie: GRUPA BST Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Badanie będzie wykonywane na losowej próbie respondentów na obszarze całego kraju w okresie od października do listopada 2021 r. Wywiad z ankieterem jest anonimowy i będzie realizowany na podstawie pytań zawartych we wcześniej przygotowanym kwestionariuszu wywiadu.

Tym samym istnieje szansa, że ankieter odwiedzi Państwa w miejscu zamieszkania. W takim przypadku zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Raporty ze zrealizowanych edycji badania mogą Państwo znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo  

nieczynne biuro

ankieta 3Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, podpisaną z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska, są zobowiązani do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność, uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie Instytucji Wdrażającej.

Czytaj więcej...

woman 2W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przekazujemy naszym wnioskodawcom kilka informacji, które ułatwią kontakt z Biurem LGD i usprawnią proces ubiegania się o wsparcie na operacje realizowane  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przypominamy, że kryteriami punktowanymi na etapie oceny wniosków jest złożenie fiszki projektowej oraz skorzystanie z doradztwa.

Złożenie fiszki projektowej odbywa się w terminie do czasu rozpoczęcia naboru zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, tj. do dnia 10 listopada w godzinach pracy Biura LGD (15 listopada jest pierwszym dniem naboru, natomiast 12 listopada Biuro jest nieczynne), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15-15.15. Ostatnim dniem, w którym można skorzystać z punktowanego doradztwa w najbliższym naborze wniosków o przyznanie pomocy jest piątek, 10 grudnia 2021 r. Osoby zainteresowane skorzystaniem z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty w Biurze LGD. Osoby, które uzgodnią termin, mają pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa.

Czytaj więcej...

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Polędwiczki w sosie ...

U nas cały czas grzyby w roli głównej. Tym ...

Grzanki z grzybami

Dzisiaj przedstawiamy kolejny filmik kulinarny ...

Inicjuj z FIO 3.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ...

Kolejne środki na własny ...

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska ogłosi ...

Scroll to top

logo 2