#INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE    #PROJEKTY SPOŁECZNE    #WSPARCIE BIZNESU    #INICJATYWY KULTURALNE

Dzisiaj jest: 26 Styczeń 2022    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Wanda, Tytus

Miasto Wąbrzeźno

Gmina Dębowa Łąka

Gmina Książki

PRZYŁĄCZ SIĘ DO LGD

marketingDo 10 listopada trwa nabór wniosków o powierzenie grantu w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach naborów udostępniamy odpowiednio kwoty 150 000,00 zł oraz 50 000,00 zł, co pozwoli dofinansować 2 projekty. Naszym wnioskodawcom przypominamy, że jednym z kryteriów punktowanych na etapie oceny i wyboru operacji, zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022, jest doradztwo.

Czytaj więcej...

skarbonka 2Przypominamy członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska o obowiązku wpłaty składki członkowskiej. Zgodnie z uchwałą nr 8/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska z dnia 28 czerwca 2016 r. każdy członek Stowarzyszenia, będący mieszkańcem, bądź też przedstawicielem sektora gospodarczego lub społecznego, zobowiązany jest do wpłaty składki rocznej do dnia 30 września każdego roku w wysokości 10 zł.

Jednocześnie informujemy, że członkowie, którzy nie wpłacili składki za lata ubiegłe, proszeni są o niezwłoczne uregulowanie zobowiązań.

Składkę można wpłacać:
1. na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr 91 9486 0005 0031 6589 2000 0001 lub
2. bezpośrednio w Biurze LGD.  

gesMarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza na Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny, który odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2021 r. w godz. 10:00 – 17:00 na placu przy CKK Jordanki w Toruniu. W programie przewidziany jest kiermasz świeżych gęsi, potraw z gęsiny oraz produktów regionalnych. Nie zabraknie także pokazów kulinarnych.

W trakcie Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny odbędzie się tradycyjny konkurs dla małych producentów, biorących udział w Festiwalu, którzy rywalizować będą o nagrodę Złotego Półgęska. Jest to nagroda wręczana w ramach akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina” z inicjatywy Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.

Czytaj więcej...

 Logo 5

Wąbrzeźno, dn. 29.10.2021 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nr konkursu LGD: 2/2021

Termin składania wniosków: 15/11/2021 – 14/12/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
ul. Grudziądzka 9, 87-200 Wąbrzeźno
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (co odpowiada zakresowi wskazanemu w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022 – budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej) 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Zdjecie nr 009Rękodzieło użyteczne – szansa na sukces społeczny i zawodowy, to projekt współfinansowany ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 11 - Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność, Działania 11.1 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, realizowany przez Fundację Zielona Dolina.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2021r. Objętych wsparciem zostało 13 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 lat oraz 1 osoba z otoczenia takich osób, zamieszkujących na terenie objętym LSR.

W ramach projektu zaplanowano:
1) zorganizowanie treningu z pedagogiem/ terapeutą;
2) wyjazdy studyjne;
3) warsztaty wykorzystania zdobytej wiedzy podczas szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych;
4) warsztaty rękodzieła.

Czytaj więcej...

Koronawirus

koronawirus3

Nabory wniosków

nabor wnioskow

Stypendia pomostowe

Stypendia Pomostowe dla studentow

RPO WK-P 2014-2020

siegamy po wiecej

Projekty współpracy

Projekty współpracy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn

RODO

Wnioski pisanie

facebook

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Ostatnie wiadomości

Polędwiczki w sosie ...

U nas cały czas grzyby w roli głównej. Tym ...

Grzanki z grzybami

Dzisiaj przedstawiamy kolejny filmik kulinarny ...

Inicjuj z FIO 3.0

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ...

Kolejne środki na własny ...

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska ogłosi ...

Scroll to top

logo 2